กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ ปี 2560


* ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ที่นี่
หมวดงานบุญประเพณี หมวดธรรมนันทนาการ หมวดปฏิบัติสัทธรรม หมวดปริยัติสัทธรรม หมวดภาวนาวิถีเมือง หมวดวัดอุโมงค์ หมวดอบรมบ่มเพาะ
>ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด
วันที่จัด : อาทิตย์

>เทศกาลเจริญสติ
วันที่จัด : -

>วิสาขบูชา
วันที่จัด : -

>มาฆบูชา
วันที่จัด : -

>อาสาฬหบูชา
วันที่จัด : -

>ดนตรีมีธรรม
วันที่จัด : -

>ดูหนังหาแก่นธรรม
วันที่จัด : อาทิตย์

>InstDham Trip
วันที่จัด : -

>ปั่นไอติม ชิมความสุข
วันที่จัด : อาทิตย์

>ดนตรีภาวนา
วันที่จัด : -

>เสาร์ ๕ ตลาดบุญ ตอน Dialogue of ZEN
วันที่จัด : -

>กิจกรรมใหม่หมวดธรรมนันทนาการ
วันที่จัด : -

>ละครธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
วันที่จัด : -

>แมลงรักในสวนหลังบ้าน Insects in the Backyard
วันที่จัด : -

>สร้างสุขสูงวัย เปิดใจรับฟัง
วันที่จัด : -

>อานาปานสติวันอาทิตย์
วันที่จัด : อาทิตย์

>อานาปานสติกับพุทธทาส
วันที่จัด : พุธ,พฤหัส

>อานาปานสติเยาวชน โกเอนก้า
วันที่จัด : -

>อานาปานสติแบบย่อ โกเอนก้า
วันที่จัด : อาทิตย์

>เจริญสติหลวงพ่อเทียน
วันที่จัด : เสาร์,อาทิตย์

>เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค
วันที่จัด : -

>วันแห่งสติ
วันที่จัด : เสาร์

>สวดมนต์-ทำวัตร
วันที่จัด : จันทร์,อังคาร,พุธ,พฤหัส,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์

>มาตาภาวนา
วันที่จัด : เสาร์

>ปฏิบัติภาวนาแบบพักค้าง
วันที่จัด : -

>อานาปานสติภาวนาร่วมกับยุวพุทธ
วันที่จัด : -

>อสุภกรรมฐานถวายพระภิกษุสงฆ์
วันที่จัด : -

>อานาปานสติภาวนาอาทิตย์ที่ ๕
วันที่จัด : -

>ธรรมโฆษณ์ศึกษาพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
วันที่จัด : -

>ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๔
วันที่จัด : -

>ธรรมนิทรรศการ
วันที่จัด : -

>ฟังธรรมตามกาล + Dhamma Talk
วันที่จัด : -

>ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๑
วันที่จัด : -

>ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๒
วันที่จัด : -

>ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๓
วันที่จัด : -

>ธรรมโฆษณ์ศึกษา ๑๐๕
วันที่จัด : -

>อานาปานสติจากพระโอษฐ์
วันที่จัด : อาทิตย์

>เข้าถึงใจสร้างสุข
วันที่จัด : -

>หมอดูใจไขความสุข
วันที่จัด : อาทิตย์

>จิตว่างจิตวุ่น
วันที่จัด : -

>คู่มือมนุษย์
วันที่จัด : -

>เพลินธรรมนำชม วันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
วันที่จัด : เสาร์,อาทิตย์

>ตามรอยชีวิตสุขเย็นของพระพุทธองค์
วันที่จัด : -

>สวนโมกข์เสวนา
วันที่จัด : -

>ตามรอยพุทธธรรม
วันที่จัด : -

>กิจกรรมใหม่หมวดปรัติสัทธรรม
วันที่จัด : -

>สังคมร่มเย็น โลกมีสันติสุขได้ เป็นจริงได้?
วันที่จัด : -

>สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
วันที่จัด : -

>ตามรอยพุทธธรรม
วันที่จัด : -

>ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ
วันที่จัด : -

>ถักรักปันอุ่น แด่น้องบนดอย
วันที่จัด : อาทิตย์

>ถักรักเติมใจผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วันที่จัด : -

>ถุงธรรมะชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย
วันที่จัด : อาทิตย์

>ถุงผ้าสื่อธรรม
วันที่จัด : -

>ดอกไม้ภาวนา
วันที่จัด : อาทิตย์

>พัดธรรมคลายใจ
วันที่จัด : เสาร์

>ถักไม้กวาดภาวนา
วันที่จัด : เสาร์

>สีน้ำภาวนา
วันที่จัด : อาทิตย์

>เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม
วันที่จัด : พุธ

>ตุ๊กตาล้มแล้วลุก
วันที่จัด : อาทิตย์

>ธรรมะบำบัดความป่วย
วันที่จัด : -

>ความตายออกแบบได้
วันที่จัด : เสาร์

>ปลูกผักภาวนา
วันที่จัด : -

>กิจกรรมใหม่หมวดภาวนาวิถีเมือง
วันที่จัด : -

>คริสตัลซิงกิ้งโบว์
วันที่จัด : -

>ฟังเสียงในจิตใจ
วันที่จัด : -

>สมาธิกับขลุ่ยเซน
วันที่จัด : -

>โยคะในสวนธรรม
วันที่จัด : พุธ,พฤหัส

>ปราณายามะ
วันที่จัด : พฤหัส

>โยคะภาวนา
วันที่จัด : เสาร์

>ไทเก็ก โยคะ สมาธิ
วันที่จัด : อาทิตย์

>โยคะ-สติ-บำบัด
วันที่จัด : -

>งานบุญประเพณี
วันที่จัด : -

>อบรมศึกษาดูงานกับพื้นที่ขยายผล
วันที่จัด : -

>อบรมธรรมภาคีเพลินธรรมนำชมใหม่
วันที่จัด : -

>เพลินธรรมนำปัญญา
วันที่จัด : -