รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2562 จำนวน 317 เจ้าภาพ

รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2563 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2563
วันที่ 05 ม.ค. 63
30
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02 ก.พ. 63
26
3 เดือน มีนาคม 2563
วันที่ 01 มี.ค. 63
25
4 เดือน เมษายน 2563
วันที่ 05 เม.ย. 63
6
5 เดือน พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 พ.ค. 63
52
6 เดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 07 มิ.ย 63
39
7 เดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 05 ก.ค. 63
33
8 เดือน สิงหาคม 2563
วันที่ 02 ส.ค. 63
27
9 เดือน กันยายน 2563
วันที่ 06 ก.ย. 63
35
10 เดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 04 ต.ค. 63
33
11 เดือน พฤศจิกายน 2563
วันที่ 01 พ.ย. 63
36
12 เดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 06 ธ.ค. 63
22
1 เดือน มกราคม 2564
วันที่ 01 ม.ค. 64
16
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 07 ก.พ. 64
2
3 เดือน มีนาคม 2564
วันที่ 07 มี.ค. 64
0
4 เดือน เมษายน 2564
วันที่ 04 เม.ย. 64
0
5 เดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ 02 พ.ค. 64
0
6 เดือน มิถุนายน 2564
วันที่ 06 มิ.ย 64
0
7 เดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ 04 ก.ค. 64
0
8 เดือน สิงหาคม 2564
วันที่ 01 ส.ค. 64
0
9 เดือน กันยายน 2564
วันที่ 05 ก.ย. 64
0
10 เดือน ตุลาคม 2564
วันที่ 03 ต.ค. 64
0
11 เดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ 07 พ.ย. 64
0
12 เดือน ธันวาคม 2564
วันที่ 05 ธ.ค. 64
0