รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2562 จำนวน 317 เจ้าภาพ

รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2563 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม 2563
วันที่ 05 ม.ค. 63
30
2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 02 ก.พ. 63
26
3 เดือน มีนาคม 2563
วันที่ 01 มี.ค. 63
25
4 เดือน เมษายน 2563
วันที่ 05 เม.ย. 63
6
5 เดือน พฤษภาคม 2563
วันที่ 03 พ.ค. 63
52
6 เดือน มิถุนายน 2563
วันที่ 07 มิ.ย 63
39
7 เดือน กรกฎาคม 2563
วันที่ 05 ก.ค. 63
33
8 เดือน สิงหาคม 2563
วันที่ 02 ส.ค. 63
27
9 เดือน กันยายน 2563
วันที่ 06 ก.ย. 63
35
10 เดือน ตุลาคม 2563
วันที่ 04 ต.ค. 63
18
11 เดือน พฤศจิกายน 2563
วันที่ 01 พ.ย. 63
4
12 เดือน ธันวาคม 2563
วันที่ 06 ธ.ค. 63
5