รายชื่อเจ้าภาพตักบาตรเดือนเกิด ปี 2562 (จัดทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน)

ลำดับ วันที่ จำนวน
1 เดือน มกราคม
วันที่ 06 ม.ค. 62
28
2 เดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 03 ก.พ. 62
21
3 เดือน มีนาคม
วันที่ 03 มี.ค. 62
33
4 เดือน เมษายน
วันที่ 07 เม.ย. 62
24
5 เดือน พฤษภาคม
วันที่ 05 พ.ค. 62
31
6 เดือน มิถุนายน
วันที่ 02 มิ.ย 62
13
7 เดือน กรกฎาคม
วันที่ 07 ก.ค. 62
24
8 เดือน สิงหาคม
วันที่ 04 ส.ค. 62
22
9 เดือน กันยายน
วันที่ 08 ก.ย. 62
36
10 เดือน ตุลาคม
วันที่ 06 ต.ค. 62
35
11 เดือน พฤศจิกายน
วันที่ 03 พ.ย. 62
22
12 เดือน ธันวาคม
วันที่ 08 ธ.ค. 62
6