รู้จักพุทธทาสครั้งแรกเมื่อใด และนำธรรมะอะไรไปใช้บ้าง ?

ร่วมน้อมรำลึก ในวาระ ๑๑๑ ปี พุทธทาส
ลงชื่อ

ลำดับรายชื่อข้อความ
1ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์รู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสจากผลงานตีพิมพ์และสื่อคำสอนต่าง ๆ เมื่อเริ่มอ่านหนังสือพุทธศาสนาก็รู้จักผลงานของท่านอาจารย์ โดยท่านอาจารย์นำความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธที่แท้จริง ปราศจากความงมงาย ปราศจากอวิชชา ทำให้เรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเราเอง

2โกศล ทองนพเก้ารู้จักท่านในนามพุทธทาส โดยไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่พุทธทาส ซึมเข้ามาอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัว และมีสิ่งที่น่านำมาเป็นแบบอย่างได้มากมาย โดยเฉพาะการละจาก โลภ โกรธ หลง ท่ทนฝากคำสอนไว้น่าฟัง และควรนำไปปฏิบัติ ทุกเรื่อง ธรรมของท่านทรงคุณค่าทึ่ควรนำไปปฏิบัติ ขอกราบอนุโมทนาในความดีงามของท่านพุทธทาส ไว้เป็น สรณะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

3ณัฐนันท์ บุญพิพัฒน์สกุล...รู้จักท่านพุทธทาส ครั้งแรกเมื่อ10ปี ที่แล้ว ได้อ่านหนังสือและ ศัทธา และ เคารพ เชื่อฟังในคำสอนของท่าน ได้นำไปใช้ชีวิตประจำวัน สติ และ ความ สมถะ ไม่ยึดติด

4สุกัลยา กอกระจาดเพ็ชร์รู้จักครั้งแรกตอนอยู่ชมรมพุทธ ที่มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ตอนนั้น ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนัก เวลาผ่านล่วงเลยมา สนใจอ่านหนังสือธรรมมะ มาตลอด จนน้องสาว มาที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ จำไม่ได้ว่ากี่ปีมาแล้ว เอาเทปธรรมมะของท่านมาให้ เราเลยเปิดฟัง บ่อยๆ จนศรัทธา มากขึ้น ปัจจุบัน ฟังท่านเทศน์ เกือบทุกวัน ธรรมมะ ที่ท่านสอน และนำมาใช้ บ่อยๆ คือ ธรรมมะ คือการทำงาน ทำงานให้สนุก ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ การทำจิตให้สงบ ไม่ยินดียินร้าย และ ตายก่อนตาย ค่ะ

5วันดี วิยศทักษิณ.ปี2535 ทำงานด้วยจิตว่าง

6วันดี วิยศทักษิณ.ปี2535นำธรรมข้อทำงานด้วยจิตว่าง

7กังวาน พูลสวัสดิ์“วัตถุธรรม“ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายรวมถึง “ภาพแห่งจินตนาการที่ทุกคนสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งโมหะเพื่อเป็นต้นกำเนิดแห่งโลภะ“ ด้วย แต่กลอนวรรคที่ว่า “เรากินเกลือไม่จำต้องบูชาเกลือ“ ค่อนข้างแรง แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าท่านมีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นพระรัตนตรัย แต่เป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปถึงวรรคสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็น them ของสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อคือ “ขึ้นนิพพาน(ฝั่งโน้น)ไม่ได้เสียดายเรือ“ หาใช่ท่านสอนไม่ให้บูชาพระไม่ แต่ท่านสอนในคนละเรื่อง คนละหัวข้อ ชาวพุทธก็ยังคงเป็นชาวพุทธเช่นเดิม ย่อมมองเห็นว่า “อุเทสิกเจดีย์“ “ธรรมเจดีย์“ “สังฆเจดีย์“ “ธรรมเจดีย์“ “ศรีมหาโพธิ์เจดีย์“ นั้นสูงส่ง แต่ที่ท่านกล่าวน่าจะหมายถึง อย่าเคารพในรูปแบบของการยึดติดจนกลายเป็นกามราคะ รูปราคะ หรือ อรูปราคะ เพราะนั่นแทบจะเป็นคนละเรื่องกับแก่นพุทธศาสตร์และเพิ่มสักกายทิฐิมากขึ้นไปอีก โดยแค่เปลี่ยนมาสร้างตัวตนในทางธรรม เป็น “อปุญญาภิสังขาร“ ไปโดยไม่รู้ตัว แทนที่สัญญลักษณ์ของพระรัตนตรับจะเป็น อามิสแห่งเป็ญญากลับกลายเป็น อามิสแห่งโลภะไปเสีย

8กังวาน พูลสวัสดิ์ช่วงปี 2521 หรืือ 2522 (ไม่แน่ใจ) จะเป็นลักษณะการเห็นจริงตามนั้นมากกว่า เช่น หลัก “อิทัปปัจจยตา“ จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องของการนำธรรมะมาปรับใช้ให้ตรงกับจริตของตัวเองหรือแม้เรื่องเล่าของท่านพุทธทาส(เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา) ก็เป็นตัวอย่างของการพูดตรง พูดจริง ไม่ปกปิดข้อเสียหรือสิ่งไม่ดีที่ท่านเองเคยทำมาแล้ว ใน “ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม“ หากมองดีๆ ไม่มีอคติต่อ พระศรีรัตนตรัย ก็พอจะทราบได้ว่าท่านหมายถึงอะไร(อย่ายึดวัตถุธรรมแม้ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นศาสดาของเรา) ตามหลักกาลามสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสสอน แต่ด้วยสำนวนของท่านพุทธทาสที่ค่อนข้างเป็นสำนวนของชาวต่างจังหวัด บางครั้งดูดุดัน ทำให้หลายคนรับไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า “ไม่ใช่เช่นนั้น“

9กังวาน พูลสวัสดิ์... พิมพ์ข้อความ

10กังวาน พูลสวัสดิ์... พิมพ์ข้อความ

11พรทิพย์ วิริยานนท์... น่าประมาณปี 2500 เพราะน้าชายไปบวชที่สวนโมกข์ และท่านอาจารย์สำเริง และท่านชอบจากสวนโมกข์ไปอยู่ที่ สำนักสงฆ์บ่อม่วง เกาะแตน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ยังเด็กจึงยังไม่รู้อะไร แต่ได้หัดสวดมนต์แปลกับผู้ใหญ่ และได้เห็นหนังสือที่เขียนเรื่อง สว่าง สะอาดและสงบพิมพ์ และต่อมาก็ได้อ่านภาพธรรมะต่างๆ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสส่งไปให้ พ่อ แม่ ที่สมุย

12มยุรี ชั่งภู่... พิมพ์ข้อความเล่มแรกที่อ่านคือคู่มือมนุษย์และเป็นการเริ่มต้นที่สนใจธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง

13รสนา ธีรโชติมงคลเล่มแรกที่ได้มีโอกาสอ่านคือ "คู่มือมนุษย์" และ ต่อด้วย "นิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้" อ่านแล้วประทับใจมาก แม้จะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ในรอบแรก แต่ก่อให้เกิดศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากขึ้น ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติให้ได้อย่างที่ได้อ่านและฟังมา

14มยุรี ชั่งภู่... พิมพ์ข้อความเล่มแรกที่อ่านคือคู่มือมนุษย์และเป็นการเริ่มต้นที่สนใจธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง

15วราห์ สรณารักษ์โสภณเล่มแรกที่อ่านคือ คู่มือมนุษย์ ครับ ถึงจะไม่เข้ามากนัก แต่ด้วยความศรัทธาจึงพยายามครับ

16rlrteyuoanniversary of buddhadasa 111th i no love 111th

17สุชาติ อินทรประสิทธิ์...รู้จักมานาน แต่มีความรผู้สึกว่าเมื่ออ่านงานของท่านแล้วเครียด จนเมื่อมาร่วมกิจกรรมที่สวนโมกข์กรุงเทพกับดลุ่มอยู่เย็นเปผ็นประโยขน์ทำให้เข้าใจพุทธศาสนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้กับชีวิต พิมรู้จักพ์ข้อความ

18ธิดารัตน์ ยอดอ่วมรู้จักท่าน จากคำที่ว่า "อย่าบ้าบุญกันนักเลย เอาความรู้มาดับทุกข์บ้างได้ไหม" ก็เลยเกิดความสงสัย ทำไมถึงไม่เห็นเรื่องบุญสำคัญ ก็เลยอ่านๆๆ และจึงเข้าใจว่า ที่แท้พุทธศาสนาสอนให้รู้จักทุกข์ การเกิด การแก่ การตายล้วนเป็นทุกข์ ทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์ คือหลุดจากวัฏสงสารนี้ไปได้ เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลในการตั่งใจฝึก ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญา

19ยศวีร์ ฉ่ำมาลัยเมื่อถึงคราวที่จะต้องบวชในสมัยอายุครบ 20 ปี เวลาอยู่ในวัดมันว่างจัด ผมมักจะชอบหาหนังสือธรรมะมาอ่านแก้เบื่อ โยมพ่อจึงขนหนังสือธรรมมะของท่านที่บ้านมาให้ประมาณ เกือบ 10 เล่ม ผมก็อ่านทุกเล่ม แต่มีอยู่เล่มนึง หน้าปกเขียนว่า คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาในเล่มอ่านแล้วไม่มีความงมงายใดๆเลยไม่เหมือนเล่มอื่น ผมจึงตั้งใจอ่านสุดๆจบจบเล่ม และสมัครใจเป็นแฟนคลับของท่านพุทธทาสนับแต่บัดนั้น จนถึงตอนนี้ ผมใช้ชีวิติได้อย่างมีความสุขมากๆ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยธรรใของท่านพุทธทาส ขอบคุณครับ

20พระภัทรพล ชุตินธโรรู้จักครั้งแรกจากการเห็นคำสอนผ่านข้อความต่างๆ เเต่ก่อนไม่ค่อยได้อ่านธรรมะของท่านอย่างจริวจังลึกซึ้งแต่ภายหลังจากเข้ามาอุปสมบทเมื่อพศ.2557 ก็อ่านงานธรรมะของท่านประกอบกับเรียนรู้พระไตรปิฏก

21ณพารี กาญจนแสง... รู้จัก. ท่าน. ปี. ๕๕. ณ.สวนโมกข์กรุงเทพฯ เพราะได้เข้ามาเยี่ยมชม. สวนโมกข์กรุงเทพฯหลังจากนั้น ก็มาสวนโมกข์ตลอดเลยค่ะ ได้ธรรมะ. จาก ท่าน ..ธรรมะคือ. ธรรมชาติ...

22สมรักษ์ นุ่มนาครู้จักจากหนังสือที่มีคนเอามาวางไว้ครับ อ่านแล้วรู้สึกว่า แตกต่างจากเล่มอื่นๆ ที่เคยอ่านมา หลังจากนั้นก็ตามอ่านหนังสือท่านอาจารย์ เท่าที่มีโอกาส ส่วนข้อที่ว่าเอาธรรมะอะไรไปใช้บ้างอันนี้ตอบลำบาก แต่ที่แน่ๆ ข้อหนึ่งก็คือ เวลาจะทำบาปสักทีหนึ่ง ตัวหนังสือของท่านอาจารย์จะผุดขึ้นมาในหัว ... อันนี้แหละ ธรรมะของอาจารย์ช่วยไว้ของจริง