รู้จักพุทธทาสครั้งแรกเมื่อใด และนำธรรมะอะไรไปใช้บ้าง ?

ร่วมน้อมรำลึก ในวาระ ๑๑๑ ปี พุทธทาส

รู้จักพุทธทาสครั้งแรกเมื่อใด และนำธรรมะอะไรไปใช้บ้าง ?

ร่วมน้อมรำลึก ในวาระ ๑๑๑ ปี พุทธทาส
ลงชื่อ

ลำดับรายชื่อข้อความ
1ไพโรจน์นำธรรมะเพียง 3 ตาไปใช้ในเกือบทุกวันทั้งตื่นและเวลานอนไม่คอยหลับ ฟังธรรมะของท่านพุทธทาสเกือบทุกวัน จาก CD ของกลุ่มอยู่เย็น ฟังมา 3-4ปี ได้แค่แผ่นที่ 4 ขอบคุณทางกลุ่มฯอย่างสูง .

2สุกันยา ทิพย์วารี...เมื่อตอนอายุ สัก 14 ขวบ ที่โรงเรียน จะมีคำคม คติสอนใจ ติดไว้ตามต้นไม้ ข้าพเจ้า สะดุด กับประโยค ที่ว่า การงาน คือค่าของคน จดจำฝังไว้ในใจ เหมือนตั้งใจอยากนำคติธรรมคำนี้ นำไปใช้ในอนาคต อยู่มาวันนึง ได้ ฝันเห็นพระสงค์รูปหนึ่ง ท่านนั่งอยู่บน ก้อนหินในส่วนป่า แห่งหนึ่ง ในความฝัน ท่านไม่ได้สนทนาอะไรกับ ข้าพเจ้า เพียงแต่มองข้าพเจ้าด้วย สายตาที่เมตตา ข้าพเจ้าตื่นจากฝัน ไม่ได้ตะหนักคิดอะไรมากมาย ตอนนั้น ไม่ได้สนใจธรรมะ ไม่ได้รู้จัก ท่านพระพุธทาส เป็นใคร จนเวลาผ่านไป ถึงตอนปลายปี ที่ ญาติ ได้เอาปฏิทินตั้งโต๊ะอันนึง มาวางไว้ ในบ้าน ในปฏิทิน เป็นรูปพระภิกสุ ท่านนั้นที่ข้าพเจ้าเคยฝันเห็น ในบรรยากาศ ภาพในปฏิทินเหมือนในฝันทุกอย่าง เลย กลับไปตระหนักคิด ถึงความฝัน ว่าคงไม่ใช่ความบังเอิญที่เราจะฝันแบบนั้น เลยถาม ญาติ ถึง ชื่อท่าน และถามประวัติท่าน กับญาติ จนวันนี้ ข้าพเจ้าเอง ได้ยึดหลักคำสอน ของท่านนำมาดำเนินชีวิต อย่างไม่ละเลย นั่นคือ การงานคือค่าของคน ค่ะ

3กนกพร จิตอักษร... ได้ยินชื่อท่านมานานแล้วในสื่อต่างๆและรู้สึกเลื่อมใสท่าน และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาหนังสือธรรมมะของท่าน หลังจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ก็ได้ซื้อเสียงธรรมบรรยายของท่านพุทธทาส และหลวงพ่อปัญญา ในงานสัปดาห์หนังสือ มาฟัง ก็ทำให้รู้จักท่านมากขึ้นและรู้จักชื่อสวนโมกข์กรุงเทพฯ และได้ไปร่วมกิจกรรม คำสอนที่ท่านมักจะกล่าวย้ำคือ ." ธรรมมะคือหน้าที่การงาน" ให้เราทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

4นิตยา วัจนะภูมิ... พิมพ์ข้อความ รู้จักหลวงพ่อพุทธทาสครั้งแรกประมาณ 40 ปีแล้ว

5ตวงพรรณ สิริชวาลพัฒน์... พิมพ์ ได้ยินชื่อท่านพุทธทาสมานานแล้วและรู้สึกศรัทธาในตัวท่านแต่ก็ไม่เคยได้ศึกษาคำสอนของท่านจนกระทั่งได้อ่านหนังสือคู่มือมนุษย์ทำให้เห็น โอกาสในการดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุข จึงมีความ ตั้งใจที่จะไปทำความรู้จักสวนโมกข์กรุงเทพ ที่นั่น น่าจะมีคำตอบดีๆอีกมากมาย ขอกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพุทธทาสเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ

6วัลย์นิสา ปรีดิ์เปรม... พิมพ์ข้อความ``ได้อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสหลายเล่ม ตั้งแต่คู่มือมนุษย์ และก็ศึกษาเรื่อยมา ตอนแรกเหมือนว่าจะไม่เข้าใจซักเท่าไหร่ที่ท่านเขียน แต่พอเริ่มศึกษา และอ่านมากขึ้น จึงเข้าใจมากขึ้น จริงแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย อยู่ในชีวิตประจำวันเรานี่เอง

7ธนเทพไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ทำจิตให้เป็นปกติ...เจริญสติครับ

8ธนเทพไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ทำจิตให้เป็นปกติ...เจริญสติครับ

9รัชพร ใต้ตรงเขียนขอขอบคุณท่านพุทธทาสที่ ริ่เริ่มและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทางควรจะเป็น เพื่อยกระดับจิตใจมนุษย์ในสูงขึ้นท่ามกลางสิ่งเร่งเร้าในสังคมปัจจุบันที่ส่งให้คนละเลยการรักษาใจ

10ธนวดี ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ รู้จักท่านอาจารย์ครั้งแรกจากสมัยเด็ก เคยได้รับโอกาสไปกราบท่านที่สวนโมกข์ไชยาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนามากนัก แต่มีรูปถ่ายกับท่านและ พ่อแม่นำไปอัดภาพใหญ่ติดไว้ข้างผนังบ้าน เมื่อเริ่มโตเป็นวัยรุ่นสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้นและชอบอ่านหนังสืองานศพ จากนั้นจึงได้อ่านงานของท่านพุทธทาสซึ่งทำให้ทบทวน ใคร่ครวญอยู่เสมอ ซึ่งก็คือหนังสือเรื่อง หัวข้อธรรมในคำกลอน จากนั้นก็นำธรรมะที่ได้จากเล่มนั้นมาปรับใช้กับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการลดอัตตาตัวตนซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยังคงศึกษางานของท่าน ไปสวนโมกข์ที่ไชยาและอื่นๆ รวมถึงเป็นอาสาสมัครงานทางธรรมรวมถึงงานของท่านพุทธทาส กราบสาธุในธรรมของท่านพุทธทาสค่ะ

11กชพร กลัดณรงค์.... รู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อปี ๒๕๓๖ โดยผ่านหนังสือ "ตัวกู ของกู" ได้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน การดำเนินชีวิตและการทำงานอยู่หลายเรื่องขึ้นอยู่สถานการณ์นั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น เรื่องผัสสะ (โดยส่วนตัวเห็นว่าสำคัญมาก) เพราะการควบคุมอายตนะไม่ให้มีผัสสะมากระทบนั้นจำเป็นมาก เมื่อผัสสะมากระทบแล้ว ก็ไม่นำมากระแทกใจก็จะไม่เกิดอะไรขึ้น และด้วยสังคมปัจจุบันที่โลกเสมือนจริงเกิดขึ้นเยอะมากและรวดเร็ว หลักแรกที่นำมาใช้ตลอดคือ ใช้หลักกาลามสูตรมาใคร่ครวญ ไม่ตัดสินและไม่เชื่อกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาทันที นำหลักโยนิโสมนสิการมาประกอบด้วย เพราะสังคมปัจจุบันชอบตัดสินโดยที่ยังไม่รู้อะไรที่แน่นอนเลย ฯ และอีกหลายๆเรื่องค่ะ ขอบคุณค่ะ

12ธันยาไม่แน่ใจว่ารู้จักท่านครั้งแรกเมื่อไร น่าจะรู้จักผ่านหนังสือฝนตกยังต้องฟ้าร้องยังถึง มารู้ที่หลังว่าคำจากหนังสือนั้นมีที่มาจากเพลงกล่อมเด็ก เอ่อน้องเอย มะพร้าวนาฬิเกร์ ต้นเดียวโนเน กลางทะเลขี้ผึ้ง ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง กลางทะเลขี้ผึ้ง ถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอย เมื่อครั้งไปสวนโมกข์ ได้เห็นสระนาฬิเกร์ เห็นคำกลอนและทุกสิ่งที่ท่านสร้างไว้ให้พวกเราทุกคน ท่านบอกไว้ว่าท่านยังอยู่ ขอน้อมจิตระลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านค่ะ

13ADMIN_5MINเคยได้ยินครั้งแรก เมื่อ 10 กว่าปีก่อน สมัยยังเด็ก เพราะได้อ่านหนังสือ แก่นพุทธศาสน์ และคู่มือ-มนุษย์ ทำให้รู้ว่า ท่านอยู่ที่สวนโมกข์ ไชยา ยังไม่เคยไปสักที แต่ก็ดีใจมากที่รู้ว่า มีสวนโมกข์กรุงเทพ ----------------- ธรรรมะ อะไรที่ได้ใช้ ? ตอบว่า "สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ" คือ ธรรมทั้งหลายไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น และคำว่า "ตถตา" มันเป็นเช่นนั้นเอง อีกประการหนึ่งคือ ได้รู้จากหนังสือ อริยสัจจากพระโอษฐ์ว่า สิ่งเร่งด่วนของชีวิต คือ การได้รู้อริยสัจ และการสงเคราะห์สังคมที่ดีที่สุด คือการสงเคราะห์ให้คนอื่นๆ ได้รู้ถึง อริยสัจ อันเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้น คือ พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วย อริยมรรคมีองค์ 8

14พลตำรวจตรี ดร.ยุทธพล เติมสมเกตุ*** ตั้งแต่ผมจำความได้..ทั้งครอบครัวผมก็ฟังธรรมะท่านทางวิทยุ เพราะได้สาระประโยชน์ในการดำเนินชีวิตจนได้มาตอบแทนพระคุณเป็นวิทยากรเพลินธรรมนำชมสวนโมกข์กรุงเทพฯ...ประทับใจผมมิรู้ลืมครับ สาธุ

15ศิริทิพย์รู้จักพุทธทาสครั้งแรกจากการได้ยินผู้ใหญ่พูดกัน จนมาได้เห็นปฏิทินประจำปีที่มีข้อความ เตือนใจ รู้สึกถึงความสุขที่เกิดจากภายในตัวเองทั้งๆที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ จากนั้นเมื่อมีโอกาสจะศึกษาพระธรรมคำสอนมากขึ้น จนมาถึงวันนี้ เกือบ20ปีแล้ว ดิฉันได้เดินในแนวทางละอัตตา และพยามยามปล่อยวางให้ว่างเท่าที่จะทำได้ ความสุขที่เกิดจากว่างมีจริงๆค่ะ สาธุ ขอกราบระลึกถึงท่านพุทธทาสในวาระครบ 111 ปีนี้ด้วยความเคารพอย่างสูง

16รัชฏาคุณแม่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้รู้จักท่านพุทธทาสและไปสวนโมกข์ ตั้งแต่จำความได้ค่ะ ยังเคยไปเจอท่านตอนยังไม่สิ้น จำได้ว่าเวลาไปสวนโมกข์ เป็นวัดป่าแบบเงียบๆ ธรรมชาติมาก และสิ่งที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คือ ความสมถะ และการไม่ยึดติด

17รานีพุทธทาส จักอยุ่ไปไม่มีตาย .ลืมเล่าไป ท่านพุทธทาส ให้ความสำคัญในการให้ทุกศาสนาเข้าถึงหัวใจคำสอนของตน ท่านจึงพยายามศึกษาศานาต่างๆ เชิญ ผุ้มีความรุ้ในศาสนาอื่นๆ มาสนทนาธรรมด้วย ท่านอ. ยังอยุ่ เสมอไป ไม่มี ตายจริงๆ ตอนท่านเสีย หนุแค่ 5ขวบ แต่หนังสือของท่าน กลับเป้นประดุจแสงสว่าง ให้หนุ ในวัยนี้ . ท่านยังอยุ่จริงๆ ด้วย. สาธุท่านอ . พุทธทาส ผู้เป็นที่รักยิ่ง.

18รานี ไม่แน่ใจว่าครั้งแรกเมื่อไร แต่รุ้ว่า หนังสือของท่าน ทำให้ตัวเอง รักผุ้อื่นมากขึ้น คือจริงๆ ดิฉันมีความทุหข์ แล้วก้ออธิฐานไว้ ขอให้ได้เข้าใจธรรมเถิด จนวันหนึ่งบังเอิญเจอหนังสือของท่าน พุทธทาส ที่ตุ้หนังสือพระในบ้าน ซึ่งคุณพ่ออ่าน พอได้หยิบมาอ่านเท่านั้นแหละ วางไม่ลง อ่านไป แบบสนุกมาก เกิดความรัก และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง เลย คือ รักอ พุทธทาสมากๆ แม้จะยังเด้ก อาจจะยังไม่เข้าใจ ธรรมะชั้นปรมันต์ แต่หนังสือของท่าน ทำให้ฉัน รักผุ้อื่นมากขึ้น และเริ่มศึกษาพุทธศาสนาอย่างมาก และมารุ้ทีหลังว่า คุณปู่ก้ออ่านหนังสือของท่าน คนใกล้ชิดในศาสนาตัวเอง คือศาสนาซิกข์ก้ออ่านงานเขียนของท่าน และได้ไปสนทนาธรรมกับอ ศาสนาซิกข์ ที่ตัวเองเคารพ ท่านก้อบอกว่า ในสมัยนั้น ท่านก้อเคยเป้นตัวแทนชาวซิกข์ ไปพบท่านพุทธทาสที่ไชยา ท่านพุทธทาสให้การต้อนรับดีมาก . สรุปคือคนรอบๆตัว อ่านหนังสือท่านพุทธทาสหมดเลย. สนุกและโชคดีมากๆ เป็นบุญอย่างยิ่งที่ ได้รุ้จักท่านอ พุทธทาส ท่านทำงานเพื่อผู้อื่นจริงๆ รักท่านอ มาก ก็จะพยายามทำความเข้าใจธรรมะต่อไป ตัดตัวกู ของกูต่อไป และทำงานสืบสานงานของท่านต่อไป .สาธุ ถ้าใครยังไม่เคยอ่านงานของท่านอ ขอแนะนำ สุดยอด มากๆ เกิดเป้นมนุษย์ทั้งที ต้องอ่าน มีค่าสุดๆๆๆ ประเมินราคาไม่ได้เลย. แต่เด้กวัยรุ่นรุ่นใหม่ ยังรุ้จักท่านน้อยมาก และแทบไม่เคยอ่าน .เท่าที่คุยๆละสอบถามมา.

19วิภา... พิมพ์ข้อความรููจักท่านที่ร้านหนังสือใกล้บ้านค่ะ และได้มาที่สวนโมกข์กทม ร่วมกิจกรรมและอ่านหนังสือของท่าน เสมอ แม้จะไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่ก็พอเข้าใจว่าธรรมะคือหน้าที่ มีความไม่เห็นแก่ตัว มีความสบายใจ รู้จักปล่อยวาง ละตัวกูของกู

20Jarinya Dittmers... พิมพ์ข้อความ รู้จักท่านจากแก่นพุทธศาสน์ ท่านกล้าหาญมากที่ยืนเทศน์ ท่านมีความมั่นคงที่จะเป็นทาสพระพุทธเจ้า โดยครั้งหนึ่งตอบเพื่อนคนหนึ่งว่า นางฟ้าของ เ เรามีตั้ง๘๔,๐๐๐พวกเขาดูแลฉันอยู่ หลักธรรมที่นำมาใช้คือ ตถตา อวิตถตา อนัญถตา

21น.ส.ชญาดา ตุ้ยสุยะ...รู้จักท่านตั้งแต่เริ่มหันมาปฏิบัติธรรมและเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงพ่อปัญญาฯ ได้ทราบว่าหลวงพ่อปัญญาฯเคารพนับถือท่านดั่งพี่ชายเป็นสหายทางธรรม ทำให้ยิ่งเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น พอได้ศึกษาตำรา อ่านหนังสือที่ท่านเขียนทำให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า ธรรมคือธรรมชาติที่ไม่ต้องปรุงแต่ง แต่เราควรมองเห็นทุกๆสิ่งตามความเป็นจริง หมั่นทำความเพียรไม่พ่ายแพ้ต่อ กิเลส เครื่องมอมเมาทั้งหลาย และเข้าใจสังคม เข้าใจโลกว่าทุกสิ่งที่ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มันเป็นเช่นนั้นเอง สาธุสาธุสาธุ ค่ะ

22สุดา ฤทธิ์รังสรรค์... พิมพ์ข้อความรู้จักท่านเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนเนื่องจากท่านจะได้รับการนิมนต์มาที่โรงเรียนเพื่อสอนธรรมให้กับเด็กๆที่อยู่ระแวกใกล้ๆกับวัดสวนโมกข์ ไชยา ท่านสอนว่าคนเราต้องขยันทำงาน การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ทำตัวให้เบา ให้ว่างปล่อยวาง ตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจ รู้แต่ว่าต้องเป็นคนดี และขยัน ไม่ขึ้เกียจ ชีวิตจะก้าวหน้า ตัวกู ของกู ไม่มี ค่ะ และปัจจุบันเราย้อนกลับมาศึกษา สิ่งที่ท่านสอนนั้นความความจริง เป็นธรรมะที่นำมาดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี และทำให้เราเป็นคนที่ไม่จนทั้งทางธรรมและทางโลก อยู่อย่างพอเพียง ทุกอย่างไม่มากไม่น้อย เพราะต้องเป็นคนดี และขยัน ตามคำสอนของท่านที่จำจนขึ้นใจ

23kunoat@yahoo.comI AM COMING ON 2ND MAY 2017, WITH MUM,GRANDMA AND AUNTY. I AM VERY HAPPY TO BE HERE. MY GRANDMA WAS VERY HAPPY TO READ THE BOOK HERE AND ME TOO.

24มนตรี มานุชานนท์... พิมพ์ข้อความ รู้จักสมัยเรียนหนังสือที่ มช. ผมเรียนศิลปะ และรู้สึกประทับใจ และได้นำมาใช้ในการสร้างงานศิลปะจนจบ ศิลปะนิพนธ์ โดยการนำวิธีคิดการวิเคราะห์พุทธศาสนา มาใช้ คือการ เปรียบ ศิลปะไทย,วัด, วิหาร,ลายไทย ต่างๆที่อยู่ในวัด ว่าแท้จริงแล้ว เป็นการสร้างรูปทรงเพื่อสอนธรรมมะ ไม่ได้มีอยู่เพียงรูปแบบที่เห็น แต่มีเป้าหมายเพื่อสอนธรรมะ สู่สังคม ขอบคุณครับ

25ลักขณา สิริทรัพย์ไพบูลย์รู้จักท่านพุทธทาสครั้งแรกเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ตอนไปแวะเยื่ยมชมโรงมหรสพที่สวนโมกข์ไชยา ซึ่งมีคติธรรมสอนใจที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและตรวจสอบตนเอง ปัจจุบันได้น้อมนำคำสอนและคติธรรมของท่านพุทธทาสมาใช้ในชีวิตประจำวันคือ - มีชีวิตอยู่เพื่อ ความสงบ เย็น และเป็นประโยชน์ - "ละตัวกูของกู" ดังคำคารวะท่านพุทธทาส "พุทธทาสนามท่านปานขุนเขา ทว่าเบาสบายอย่างว่างน้ำหนัก และตัวตนของท่านนั้นใหญ่นัก ใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตน"

26สุดา. คาวี... พิมพ์ข้อความ รู้จักท่านผ่านหนังสือของท่านเมื่อ4 ปีก่อน. ยิ่งอ่านยิ่งศรัทธา เคารพนับถือในความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งของท่าน. มีหนังสือของท่านเกือบ 50 เล่ม. ตั้งใจจะไปกราบที่สวนโมกข์เพื่อระลึกถึงท่าน เสียดายที่ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากท่านขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่พุทธทาสจักไม่มีวันตาย อย่างที่ท่านกล่าวไว้

27นวลจันทร์ จารุปรีชาชาญ... พิมพ์ข้อความบอกไม่ได้ว่ารู้จักท่านครั้งแรกเมื่อใด แต่ธรรมะของท่านได้แทรกซึมเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ความสนใจในธรรมะหลายเรื่องได้ความกระจ่างจากงานเขียนของท่าน ไม่ว่าจะเป็น อิทัปปัจยตา ปฏิจสมุปบาท ตถตา และอื่นๆอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิบายคำว่า ธรรมะ ได้อย่างยอดเยี่ยม ท่านบอกว่า ธรรมะมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ไม่สามารถหาคำพูดที่เป็นภาษาของมนุษย์มานิยามได้ แต่ขอนิยามพอสังเขปว่าคือ หน้าที่ เพราะไม่มีสิ่งใดในโลกที่ไม่มีหน้าที่ การปฏิบัติํธรรม คือการปฏิบัติหน้าที่ คำสอนของท่านในเรื่องนี้ ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาตราบใดที่เรายังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภาวะที่เราเป็น

28อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ รู้จักท่านเมื่ออายุ 18 ปี ในร้านหนังสือแห่งหนึ่ีง ที่มีหนังสือ "คู่มือมนุษย์" วางเรียงอยู่หลายเล่ม เกิดความสนใจว่าหนังสืออะไรใช้ชื่อได้เท่มาก จึงเปิดอ่านและพยายามทำความเข้าใจธรรมะในแต่ละบทที่ท่านเขียนไว้สั้นๆแต่กินใจความลึกซึ้ง ธรรมะที่จำมาใช้คือการสำรวจใจตน และการนึกถึง รูปปั้นลิงที่ปิดหู ปิดตา ปิดปาก เพื่อเตือนใจให้ลดการเสพข่าวสารเรื่องราวต่างๆแล้วหันมาสำรวจใจตนเองดีกว่า

29พรทิพย์ วิริยานนท์... น่าประมาณปี 2500 เพราะน้าชายไปบวชที่สวนโมกข์ และท่านอาจารย์สำเริง และท่านชอบจากสวนโมกข์ไปอยู่ที่ สำนักสงฆ์บ่อม่วง เกาะแตน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ยังเด็กจึงยังไม่รู้อะไร แต่ได้หัดสวดมนต์แปลกับผู้ใหญ่ และได้เห็นหนังสือที่เขียนเรื่อง สว่าง สะอาดและสงบพิมพ์ และต่อมาก็ได้อ่านภาพธรรมะต่างๆ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสส่งไปให้ พ่อ แม่ ที่สมุย

30สุวิมล ธงกิ่งเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน ครั้งนั้นเป็นงานอุทิศบุญให้คุณพ่อผู้ล่วงลับ คุณตาได้นิมนต์ท่านมาเปิดสอนวิปัสสนา ตอนนั้นยังเด็ก ท่านเทศน์ สอนว่า "กรรม คืออะไร" ตอบ "กรรมคือการกระทำ" ท่านสอนธรรมะให้กับเด็ก จึงทำให้เข้าใจว่า ธรรมะสามารถเข้าได้ทุกเพศ ทุกวัย ท่านสอนให้อยู่อย่างต่ำ กระทำอย่างสูง ทุกวันนี้มีจริตชอบไปใส่บาตรที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ เพราะสถานที่ร่มรื่น เย็นสบาย พระที่มาบิณฑบาตร ฉันแบบจานแมว ซึ่งท่านพุทธทาสได้วางแนวไว้เป็นแบบอย่าง

31ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์รู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสจากผลงานตีพิมพ์และสื่อคำสอนต่าง ๆ เมื่อเริ่มอ่านหนังสือพุทธศาสนาก็รู้จักผลงานของท่านอาจารย์ โดยท่านอาจารย์นำความรู้ ความเข้าใจเรื่องศาสนาพุทธที่แท้จริง ปราศจากความงมงาย ปราศจากอวิชชา ทำให้เรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเราเอง

32โกศล ทองนพเก้ารู้จักท่านในนามพุทธทาส โดยไม่รู้ว่าท่านเป็นใคร ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่พุทธทาส ซึมเข้ามาอยู่ในใจโดยไม่รู้ตัว และมีสิ่งที่น่านำมาเป็นแบบอย่างได้มากมาย โดยเฉพาะการละจาก โลภ โกรธ หลง ท่ทนฝากคำสอนไว้น่าฟัง และควรนำไปปฏิบัติ ทุกเรื่อง ธรรมของท่านทรงคุณค่าทึ่ควรนำไปปฏิบัติ ขอกราบอนุโมทนาในความดีงามของท่านพุทธทาส ไว้เป็น สรณะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง

33ณัฐนันท์ บุญพิพัฒน์สกุล...รู้จักท่านพุทธทาส ครั้งแรกเมื่อ10ปี ที่แล้ว ได้อ่านหนังสือและ ศัทธา และ เคารพ เชื่อฟังในคำสอนของท่าน ได้นำไปใช้ชีวิตประจำวัน สติ และ ความ สมถะ ไม่ยึดติด

34สุกัลยา กอกระจาดเพ็ชร์รู้จักครั้งแรกตอนอยู่ชมรมพุทธ ที่มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ตอนนั้น ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนัก เวลาผ่านล่วงเลยมา สนใจอ่านหนังสือธรรมมะ มาตลอด จนน้องสาว มาที่สวนโมกข์กรุงเทพฯ จำไม่ได้ว่ากี่ปีมาแล้ว เอาเทปธรรมมะของท่านมาให้ เราเลยเปิดฟัง บ่อยๆ จนศรัทธา มากขึ้น ปัจจุบัน ฟังท่านเทศน์ เกือบทุกวัน ธรรมมะ ที่ท่านสอน และนำมาใช้ บ่อยๆ คือ ธรรมมะ คือการทำงาน ทำงานให้สนุก ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ การทำจิตให้สงบ ไม่ยินดียินร้าย และ ตายก่อนตาย ค่ะ

35วันดี วิยศทักษิณ.ปี2535 ทำงานด้วยจิตว่าง

36วันดี วิยศทักษิณ.ปี2535นำธรรมข้อทำงานด้วยจิตว่าง

37กังวาน พูลสวัสดิ์“วัตถุธรรม“ในที่นี้ข้าพเจ้าหมายรวมถึง “ภาพแห่งจินตนาการที่ทุกคนสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งโมหะเพื่อเป็นต้นกำเนิดแห่งโลภะ“ ด้วย แต่กลอนวรรคที่ว่า “เรากินเกลือไม่จำต้องบูชาเกลือ“ ค่อนข้างแรง แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าท่านมีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นพระรัตนตรัย แต่เป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงไปถึงวรรคสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็น them ของสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อคือ “ขึ้นนิพพาน(ฝั่งโน้น)ไม่ได้เสียดายเรือ“ หาใช่ท่านสอนไม่ให้บูชาพระไม่ แต่ท่านสอนในคนละเรื่อง คนละหัวข้อ ชาวพุทธก็ยังคงเป็นชาวพุทธเช่นเดิม ย่อมมองเห็นว่า “อุเทสิกเจดีย์“ “ธรรมเจดีย์“ “สังฆเจดีย์“ “ธรรมเจดีย์“ “ศรีมหาโพธิ์เจดีย์“ นั้นสูงส่ง แต่ที่ท่านกล่าวน่าจะหมายถึง อย่าเคารพในรูปแบบของการยึดติดจนกลายเป็นกามราคะ รูปราคะ หรือ อรูปราคะ เพราะนั่นแทบจะเป็นคนละเรื่องกับแก่นพุทธศาสตร์และเพิ่มสักกายทิฐิมากขึ้นไปอีก โดยแค่เปลี่ยนมาสร้างตัวตนในทางธรรม เป็น “อปุญญาภิสังขาร“ ไปโดยไม่รู้ตัว แทนที่สัญญลักษณ์ของพระรัตนตรับจะเป็น อามิสแห่งเป็ญญากลับกลายเป็น อามิสแห่งโลภะไปเสีย

38กังวาน พูลสวัสดิ์ช่วงปี 2521 หรืือ 2522 (ไม่แน่ใจ) จะเป็นลักษณะการเห็นจริงตามนั้นมากกว่า เช่น หลัก “อิทัปปัจจยตา“ จริงๆยังมีอีกหลายเรื่องของการนำธรรมะมาปรับใช้ให้ตรงกับจริตของตัวเองหรือแม้เรื่องเล่าของท่านพุทธทาส(เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา) ก็เป็นตัวอย่างของการพูดตรง พูดจริง ไม่ปกปิดข้อเสียหรือสิ่งไม่ดีที่ท่านเองเคยทำมาแล้ว ใน “ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม“ หากมองดีๆ ไม่มีอคติต่อ พระศรีรัตนตรัย ก็พอจะทราบได้ว่าท่านหมายถึงอะไร(อย่ายึดวัตถุธรรมแม้ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นศาสดาของเรา) ตามหลักกาลามสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสสอน แต่ด้วยสำนวนของท่านพุทธทาสที่ค่อนข้างเป็นสำนวนของชาวต่างจังหวัด บางครั้งดูดุดัน ทำให้หลายคนรับไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า “ไม่ใช่เช่นนั้น“

39มยุรี ชั่งภู่... พิมพ์ข้อความเล่มแรกที่อ่านคือคู่มือมนุษย์และเป็นการเริ่มต้นที่สนใจธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง

40รสนา ธีรโชติมงคลเล่มแรกที่ได้มีโอกาสอ่านคือ "คู่มือมนุษย์" และ ต่อด้วย "นิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้" อ่านแล้วประทับใจมาก แม้จะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ในรอบแรก แต่ก่อให้เกิดศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมากขึ้น ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติให้ได้อย่างที่ได้อ่านและฟังมา

41มยุรี ชั่งภู่... พิมพ์ข้อความเล่มแรกที่อ่านคือคู่มือมนุษย์และเป็นการเริ่มต้นที่สนใจธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง

42วราห์ สรณารักษ์โสภณเล่มแรกที่อ่านคือ คู่มือมนุษย์ ครับ ถึงจะไม่เข้ามากนัก แต่ด้วยความศรัทธาจึงพยายามครับ

43สุชาติ อินทรประสิทธิ์...รู้จักมานาน แต่มีความรผู้สึกว่าเมื่ออ่านงานของท่านแล้วเครียด จนเมื่อมาร่วมกิจกรรมที่สวนโมกข์กรุงเทพกับดลุ่มอยู่เย็นเปผ็นประโยขน์ทำให้เข้าใจพุทธศาสนาและสามารถนำไปปฏิบัติได้กับชีวิต พิมรู้จักพ์ข้อความ

44ธิดารัตน์ ยอดอ่วมรู้จักท่าน จากคำที่ว่า "อย่าบ้าบุญกันนักเลย เอาความรู้มาดับทุกข์บ้างได้ไหม" ก็เลยเกิดความสงสัย ทำไมถึงไม่เห็นเรื่องบุญสำคัญ ก็เลยอ่านๆๆ และจึงเข้าใจว่า ที่แท้พุทธศาสนาสอนให้รู้จักทุกข์ การเกิด การแก่ การตายล้วนเป็นทุกข์ ทำอย่างไรเราจึงจะพ้นทุกข์ คือหลุดจากวัฏสงสารนี้ไปได้ เหล่านี้จึงเป็นเหตุผลในการตั่งใจฝึก ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดปัญญา

45ยศวีร์ ฉ่ำมาลัยเมื่อถึงคราวที่จะต้องบวชในสมัยอายุครบ 20 ปี เวลาอยู่ในวัดมันว่างจัด ผมมักจะชอบหาหนังสือธรรมะมาอ่านแก้เบื่อ โยมพ่อจึงขนหนังสือธรรมมะของท่านที่บ้านมาให้ประมาณ เกือบ 10 เล่ม ผมก็อ่านทุกเล่ม แต่มีอยู่เล่มนึง หน้าปกเขียนว่า คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์ ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเนื้อหาในเล่มอ่านแล้วไม่มีความงมงายใดๆเลยไม่เหมือนเล่มอื่น ผมจึงตั้งใจอ่านสุดๆจบจบเล่ม และสมัครใจเป็นแฟนคลับของท่านพุทธทาสนับแต่บัดนั้น จนถึงตอนนี้ ผมใช้ชีวิติได้อย่างมีความสุขมากๆ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยธรรใของท่านพุทธทาส ขอบคุณครับ

46พระภัทรพล ชุตินธโรรู้จักครั้งแรกจากการเห็นคำสอนผ่านข้อความต่างๆ เเต่ก่อนไม่ค่อยได้อ่านธรรมะของท่านอย่างจริวจังลึกซึ้งแต่ภายหลังจากเข้ามาอุปสมบทเมื่อพศ.2557 ก็อ่านงานธรรมะของท่านประกอบกับเรียนรู้พระไตรปิฏก

47ณพารี กาญจนแสง... รู้จัก. ท่าน. ปี. ๕๕. ณ.สวนโมกข์กรุงเทพฯ เพราะได้เข้ามาเยี่ยมชม. สวนโมกข์กรุงเทพฯหลังจากนั้น ก็มาสวนโมกข์ตลอดเลยค่ะ ได้ธรรมะ. จาก ท่าน ..ธรรมะคือ. ธรรมชาติ...

48สมรักษ์ นุ่มนาครู้จักจากหนังสือที่มีคนเอามาวางไว้ครับ อ่านแล้วรู้สึกว่า แตกต่างจากเล่มอื่นๆ ที่เคยอ่านมา หลังจากนั้นก็ตามอ่านหนังสือท่านอาจารย์ เท่าที่มีโอกาส ส่วนข้อที่ว่าเอาธรรมะอะไรไปใช้บ้างอันนี้ตอบลำบาก แต่ที่แน่ๆ ข้อหนึ่งก็คือ เวลาจะทำบาปสักทีหนึ่ง ตัวหนังสือของท่านอาจารย์จะผุดขึ้นมาในหัว ... อันนี้แหละ ธรรมะของอาจารย์ช่วยไว้ของจริง