การลงทะเบียน
1. เลือกรายชื่อกิจกรรมที่ท่านต้องการลงทะเบียนจากรายชื่อกิจกรรม
2. ตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม วัน และ เวลา ว่าถูกต้องตามที่ท่านประสงค์ และจากนั้นคลิ๊กที่ลิงค์สีเขียวเพื่อทำรายการต่อ
3. ในขั้นถัดไป ท่านจะมีปุ่มให้ท่านกดเลือกสองทาง ดังรูป
ก. หากท่านไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางหอจดหมายเหตุฯ มาก่อน เลือกกดปุ่ม "ท่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของหอจดหมายเหตุฯ คลิ๊กที่นี่ เพื่อกรอกประวัติ ก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ท่านเลือก (การกรอกประวัติจะทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)"
ในหน้าถัดไปจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอก ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ กรุณากรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มลงทะเบียน ดังรูป
หมายเหตุ การให้ข้อมูลนี้จะทำเพียงครั้งเดียว หากต้องการลงทะเบียนกิจกรรมอื่น ๆ ในภายหน้า สามารถเลือกใช้เส้นทางลัด ดังข้อ ข. ได้เลย
ข. หากท่านได้เคยลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมกิจกรรมใด ๆ กับทางหอจดหมายเหตุฯ มาก่อนแล้ว ให้เลือกปุ่ม "ท่านที่เคยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับหอจดหมายเหตุฯ(เรามีประวัติของท่านแล้ว) คลิ๊กที่นี่ เพื่อลัดสู่การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม"จากนั้นจะปรากฎช่องให้ท่านกรอกชื่อและนามสกุล เพื่อดึงข้อมูลเดิมที่เคยมีในระบบมาใช้ ดังรูป
• กรอกชื่อและนามสกุล โดยต้องใส่คำนำหน้าชื่อ และเว้น ๑ ช่องไฟระหว่างชื่อและนามสกุล
• หากมีชื่อท่านในระบบแล้วจากการลงทะเบียนครั้งก่อน จะปรากฎลิงค์ทางลัด (สีแดง) ให้ท่านคลิกลิงค์สีแดงเพื่อทำรายการต่อ ดังรูปด้านล่าง (โดยท่านไม่ต้องกรอกข้อมูล ที่อยู่ อายุ เพศ ฯลฯ ซ้ำอีก)
4. จากนั้นจะมีหน้ายืนยันให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจเป็นครั้งสุดท้าย ดังรูปด้านล่าง
หากไม่มีข้อผิดพลาด ให้คลิกที่ปุ่ม (confirm / ยืนยัน) หลังกดปุ่ม กรุณารอ จนกว่าระบบจะประมวลผลเรียบร้อย อย่าปิดหน้านี้ หรือ browse ไปที่อื่น อาจใช้เวลานานถึง 1 นาที
5. เมื่อระบบบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว จะปรากฎภาพด้านล่าง ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ขอให้ท่านมาร่วมกิจกรรมได้ ตามวันเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยไม่ต้องรอการยืนยันการลงทะเบียนใด ๆ
ท่านยังสามารถเช็คผลของการลงทะเบียน หรือ ยกเลิกการลงทะเบียนได้
โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ/ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" ทางด้านบนของหน้าหลักคำถามที่ถามบ่อย
1. ทำไมต้องลงทะเบียนออนไลน์
2. หากขัดข้องลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ จะมาลงหน้างานได้หรือไม่
3. หากลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ภายหลังไม่ว่าง ไม่สามารถเข้าร่วมได้จะทำอย่างไร
4. หากลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้มาร่วมกิจกรรม โดยไม่ยกเลิกก่อนจะเกิดผลอย่างไร?
5. เคยกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนแล้ว เมื่อมาลงทะเบียนเพิ่มสำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ระบบค้นหาชื่อไม่เจอ