ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน ตอน ก่อนตะวันลับฟ้า อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

2พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย อ่านวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

3มาตาภาวนา กตัญญุตา (๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน) อ่านวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560ผู้สมัครเต็ม

4ศิลป์ภาวนา : ไม้ไอติม...อิ่มใจ อ่าน-วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

5อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

6สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560ผู้สมัครเต็ม

7อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา( ๒๖ พฤศจิกายน) อ่านวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

8โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

9ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

10โยคะภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

11ถักไม้กวาดภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

12ความตายออกแบบได้ อ่านวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

13หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

14อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

15กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ (๓ ธันวาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

16เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

17อบรมปฎิบัติภาวนา :เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางหลังความตาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชาผู้เป็นที่รัก อ่าน-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560ผู้สมัครเต็ม

18ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม งาน "พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน" (สะดวกมาช่วงเวลาไหนก็ได้) อ่าน-วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

19โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

20เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

21ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

22อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

23โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

24ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

25ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) อ่านวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

26ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบผู้สูงวัย) อ่านวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

27กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ (๑๗ ธันวาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

28ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๒) อ่านวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

29ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ลงทะเบียน

30"ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ?ภาคปฏิบัติ ครั้งที่๒ ณ บ้านกานนิสา นนทบุรี (๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑) อ่านวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๑ อ่าน-วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

2หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๑ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

3อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

4โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560

5ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

6โยคะในสวนธรรม (ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่๔ ของเดือน) อ่านวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

7อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ธันวาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 104675 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 30113 ครั้ง