ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
เลยจากกำหนด


2. ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ( ๒๒ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด


3. ศิลป์ภาวนา: ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๒๒ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด


4. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ (๒๒ กันยายน) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด


5. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๒ กันยายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


6. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ถึง วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


7. ภาวนาพาตัว มารู้ใจ กับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ (๒๖ กันยายน) โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.


8. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


9. ตามรอยพุทธธรรม ตอน พัฒนาชีวิต พิจารณาธรรม โดย วัดญาณเวศกวัน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


10. พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


11. มาตาภาวนา ตอน ธรรมะทำไมกัน ครั้งที่ ๒ (๒๘ กันยายน) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


12. เสวนาเรื่อง ฆราวาสมุนีกับการปฏิบัติธรรมในวิถีชาวบ้าน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


13. อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


14. อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (กันยายน ๒๕๖๒) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


15. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


16. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


17. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


18. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


19. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


20. ล้อมวงชวนคุยเรียนรู้จากหนังสือ หัวข้อ : ธรรมะเข้ามา-ตัวกูออกไป ตัวกูเข้ามา-ธรรมะออกไป : ธรรมชาติว่างจากตัวกู–ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


21. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๙ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


22. มินิอานา ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๙ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


23. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


24. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๐ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


25. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๐ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


26. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


27. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


28. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ นำโดย พระครูธรรมรัต (๑๓ ตุลาคม) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


29. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


30. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


31. อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๖ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


32. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๖ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


33. อานาปาสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๗ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


34. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๗ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


35. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


36. (วันเสาร์) โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


37. ล้อมวงชวนคุยเรียนรู้จากหนังสือ หัวข้อ : ธรรมะเข้ามา ตัวกูออกไป ตัวกูเข้ามา ธรรมะออกไป : ธรรมชาติว่างจากตัวกู – ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


38. เสวนา รำลึก ๙๐ ปี ชาตกาล เสถียร โพธินันทะ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:30 น.


39. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


40. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๑) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร: ช่วยงานวันตักบาตรเดือนเกิด โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 14:00 น.


2. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 13:00 น.


3. ตักบาตรเดือนเกิด : อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


4. ตักบาตรเดือนเกิด : อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ (กลางวัน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.


5. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (หลังตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. ดนตรีภาวนา โพชฌงค์แบรนด์กับอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ (เปิดลงทะเบียน ๒๕ กันยา) โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562


2. ดูหนังหาแก่นธรรม Forrest Gump #รอบเข้มข้นกับอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ (เปิดลงทะเบียน ๒๕ กันยา) โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562


3. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562


4. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562


5. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562


6. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562