ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๖ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


2. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๖ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


3. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


4. อานาปาสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๗ ตุลาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 15:30 น.


5. มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๑๗ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 15:00 น.


6. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


7. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


8. เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๓๑ ภาคจิตตนคร โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


9. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


10. (วันเสาร์) โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


11. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๒ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


12. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ตุลาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


13. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


14. ล้อมวงชวนคุยเรียนรู้จากหนังสือ หัวข้อ : ธรรมะเข้ามา ตัวกูออกไป ตัวกูเข้ามา ธรรมะออกไป : ธรรมชาติว่างจากตัวกู – ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


15. เสวนา รำลึก ๙๐ ปี ชาตกาล เสถียร โพธินันทะ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:30 น.


16. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


17. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


18. มาตาภาวนา ตอน อยู่อย่างไรใจไม่ทุกข์ เมื่อต้องพลัดพราก (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


19. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


20. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


21. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๑) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


22. ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย ( ๒๗ ตุลาคม ) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


23. ท่องเที่ยวไปในใจตน : จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


24. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๗ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


25. ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 15:30 น.


26. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


27. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


28. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดย เพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


29. ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


30. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๓ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


31. ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๓ พฤศจิกายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


32. ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ( ๓ พฤศจิกายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


33. ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ หัวข้อ ทุกเรื่องเนื่องด้วยตัวกู-ของกู กูรู้....ทุกเรื่อง ยกเว้นตัวกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


34. สมดุลชีวิตองค์รวม ตอนวิถีชีวิตและภาวนา (ครั้งที่ ๘) โดย งานโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


35. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดยเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


36. ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ หัวข้อ ทุกเรื่องเนื่องด้วยตัวกู-ของกู กูรู้....ทุกเรื่อง ยกเว้นตัวกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


37. ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562


2. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562


3. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562