ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ( ๑๖ มิถุนายน) โดย งานโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


2. “เอาแต่ใจ” (อบรมเชิงปฏิบัติการภาวนาเพื่อดูแลจิตใจของตนเอง และของคนที่เรารัก) ดูแลตนเท่ากับดูแลผู้อื่น ปัญหา คนเราย่อมมีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นอยู่แทบตลอดเวลา เราควรจะดูแลตนอย่างเดียว หรือจะดูแลผู้อื่นอย่างเดียว หรือจะดูแลทั้งตนทั้งผู้อื่น ? พุทธ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด


3. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๐ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
เลยจากกำหนด


4. กิจกรรม “จิบน้ำชา สนทนากับพระ” ช่วงเช้า ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รอบที่ ๑ :เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. รับ ๔ คน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 10:30 น.


5. กิจกรรม “จิบน้ำชา สนทนากับพระ” ช่วงเช้า ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รอบที ๒ :เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับ ๔ คน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. กิจกรรม “จิบน้ำชา สนทนากับพระ” ช่วงบ่าย ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รอบที่ ๓ :เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. รับ ๔ คน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.
เลยจากกำหนด


8. กิจกรรม “จิบน้ำชา สนทนากับพระ” ช่วงบ่าย ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รอบที่ ๔ :เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.รับ ๔ คน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ :ฆราวาสธรรม “สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


10. กิจกรรม “จิบน้ำชา สนทนากับพระ” ช่วงบ่าย ตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รอบที่ ๕ :เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. รับ ๔ คน โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19:00 น. ถึง 06:00 น.


12. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ถึง วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. ฟังเป็นบุญ (รอบเช้า) โดย สโมสรธรรมทาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


14. ฟังเป็นบุญ (รอบบ่าย) โดย สโมสรธรรมทาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.


15. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


16. โยคะ สติ บำบัด (รุ่น๒๒) โดย อ.จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 16:30 น. ถึง 19:00 น.


17. มาตาภาวนา ตอน บวชอยู่ที่บ้าน(๒) ฆารวาสธรรมสี่ โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 07:30 น.


18. ละครธรรมะ เดอะ ธัมมัสสวน์ : ดำรงธรรม ดำรงเทศน์ (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


19. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


20. ไทเก้ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


21. ศิลป์สื่อธรรม โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


22. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


23. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ (๒๓ มิถุนายน) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


24. ถักรักปันอุ่น (๒๓ มิถุนายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


25. ละครธรรมะ "เดอะ ธัมมัสสวน์ : ดำรงธรรม ดำรงเทศน์" ณ ห้อง ๒๐๖ (ริมน้ำ)คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์(๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


26. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๓ มิถุนายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


27. งานเปิดนิทรรศการต้นฉบับการ์ตูน ภาพพิมพ์ธรรมะ "ล้อธรรม" ๗๒ ปี อรุณ วัชระสวัสดิ์ โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


28. ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น7) โดยครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


29. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น.


30. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


31. ธนูโพชฌงค์ เจริญสติ (เปิดลงทะเบียน ๑๗ มิ.ย.) โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


32. ดนตรีภาวนา (Music for Mindfulness) โดย Mr. Ishmael Wallace และ อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ โดย ด้วงแมงแสดงธรรมหรือธรรมภาคีอื่น
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


33. นำชม นิทรรศการงานจดหมายเหตุรอบพิเศษในสโมสรธรรมทาน เรื่อง "๑๐๑ ปี ศรีวิชัยคืนชีพ : ตามรอยพุทธทาส โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน" โดย เครือข่ายงานจดหมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30 น. ถึง 12:00 น.


34. อบรมธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ?ครังที่ ๓๗ (๓๐ มิถุนายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


35. อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


36. อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (มิถุนายน ๒๕๖๒) โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


37. โยคะภาวนา กับครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ( ๖ กรกฎาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


38. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


39. ความตายออกแบบได้ (๖ กรกฎาคม ) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


40. ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


41. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๑ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


42. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


43. กิจกรรม “ล้อมวง ชวนคุยเรียนรู้ผ่านหนังสือ : ชุดธรรมโฆษณ์ ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ #เดือนกรกฎาคม วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ : อยู่ที่สวนโมกข์นี้ทำอะไร อยู่ ฝึก....ตายเสียก่อนตาย เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน ( Co Dhamma Space) สวนโ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


44. สวนโมกข์เสวนา วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒ ตรงกับ วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ: ธรรมจักร คือ ธรรมจักษุ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน ( Co Dhamma Space) สวนโมกข์กรุงเทพ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


45. สมาธิกับขลุ่ยเซน กับอาจารย์เมธี จันทรา โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


46. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๖ (กิจกรรมเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กอายุ ๑๕ ปีที่อบรมพร้อมผู้ปกครอง) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


47. กิจกรรม “ล้อมวง ชวนคุยเรียนรู้ผ่านหนังสือ : ชุดธรรมโฆษณ์ ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ #เดือนกรกฎาคม วันอาทิตยที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ หัวข้อ : อยู่ที่สวนโมกข์นี้ทำอะไร อยู่ ฝึก....ตายเสียก่อนตาย เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน ( Co Dhamma Space) สวนโ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


48. สมดุลชีวิตองค์รวม ครั้งที่ 7 ตอนตระหนักรู้ สู่สมดุล กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ พท.วิพุธ สันติวาณิช(หมอต้า) และทีมหมอ ณ สมดุลย์ฯ วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.2562 เวลา09.00-17.00 น. ณ ห้องนิพพาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดย งานโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


49. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๐) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:30 น.


2. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


3. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


4. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:30 น.


5. อาสาสมัคร: ช่วยงานวันตักบาตรเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 13:30 น.


6. อาสาสมัคร: ช่วยงานวันตักบาตร (วันอาสาฬหบูชา) โดย งานกิจกรรม
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 12:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562


2. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562