ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

2เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (ตุลาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
เลยจากกำหนด

3วิปัสสนาบนแผ่นฟิล์ม (๒๕ ตุลาคม ) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

4ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

5ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๔) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

6ดูหนังหาแก่นธรรม Wonder กับ อ.วรภัทร์ ภู่เจริญ โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

7เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน "จิตตนคร : นครหลวงของโลก" โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

8เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน "จิตตนคร : นครหลวงของโลก" โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
13:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

9มาตาภาวนา ตอน ตามรอยธรรมราชา (๒๗ - ๒๘ ตุลาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
14:00 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

11ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

12สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

13เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน "จิตตนคร : นครหลวงของโลก" โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

14ถักรักปุันอุ่นเพื่อน้องบนดอย ( ๒๘ ตุลาคม ) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

15เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน "จิตตนคร : นครหลวงของโลก" โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
13:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

16อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๒๘ ตุลาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

17ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น1) โดย ครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

18ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

19สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

20ถักไม้กวาดภาวนา โครงการจิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม อ่าน-วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

21ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน อ่าน-วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

22หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๗ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

23อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
13:00 น. ถึง 13:00 น.
ลงทะเบียน

24แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๒๔ (วันอังคาร) (๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
17:30 น. ถึง 19:30 น.
ลงทะเบียน

25โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

26ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

27ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔(หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน ) ณ สวนธรรมศรีปทุม (๙-๑๑ พฤศจิกายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต อ่านวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

28ร่วมเดินทางกับสวนโมกข์กรุงเทพ ไปงานปฏิบัติบูชา และพิธีพระราชทานเพลิงสลายสรีระสังขาร หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท ( ๑๐ -๑๒ พฤศจิกายน) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
19:00 น. ถึง 05:00 น.
ลงทะเบียน

29อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

30โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

31สมดุลชีวิตองค์รวม ตอน หยั่งรากจากดุลยภาพภายใน (ครั้งที่2) โดย งานโครงการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1อาสาช่วยงานตักบาตร (วันอาทิตย์แรกของเดือน) โดย งานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
07:30 น. ถึง 13:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561

2สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
10:00 น. ถึง 16:00 น.
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561

3หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๗ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤศจิกายน ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

5โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

6ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 397538 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง