ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ตามรอยพุทธธรรม : บทนำชีวิต : ศึกษาชีวิต พินิจธรรม อ่านวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

2พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย อ่านวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560ผู้สมัครเต็ม

3มาตาภาวนา กตัญญุตา ( ๒๓ - ๒๔ กันยายน ) อ่านวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560เลยจากกำหนด

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กันยายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

5สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560ผู้สมัครเต็ม

6อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๔ กันยายน) อ่านวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

7โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

8ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

9ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ? ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ ๑ ( ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม) ณ บ้านกานนิสา จังหวัดนนทบุรี อ่านวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

10เสาร์๕ ภาวนากับแผ่นดิน / ภาวนา แด่ผู้อันเป็นที่รัก กับ เครือข่ายคณะสงฆ์ คิลานธรรม อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

11เสาร์ ๕ ภาวนากับดอกไม้จันท์/ดอกไม้สุดท้ายของชีวิต โดยกลุ่มรวมน้ำใจถวายพ่อ อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

12เสาร์๕ ภาวนากับถุงชายผ้าเหลือง /โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่านวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

13เสาร์๕ ภาวนากับแผ่นดิน / ปฏิบัติภาวนาน้อมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ กับ คณะศิษย์ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า อ่าน-วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

14หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๐ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

15อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

16ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ โมกขธรรมประยุกต์ (๑ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

17อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๓ ตุลาคม ) อ่าน-วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

18อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา( ๓ ตุลาคม) อ่าน-วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

19อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (หลักสูตร ๑ วัน: ๔ ตุลาคม ) อ่าน-วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560ผู้สมัครเต็ม

20เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม อ่านวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

21อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา( ๔ ตุลาคม) อ่าน-วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

22โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

23ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

24เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

25ถักไม้กวาดภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

26โยคะภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

27ความตายออกแบบได้ อ่านวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

28อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

29ดอกไม้ภาวนา : ภาวนากับดอกไม้จันทน์ (๘ ตุลาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

30โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

31ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

32ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี (ค่ายวัยใส) อ่านวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560ผู้สมัครเต็ม

33อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(๑๔ - ๑๕ ตุลาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

34มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๑๔ ตุลาคม ) อ่านวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

35ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๑) อ่านวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

36อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๑๗ ตุลาคม ) อ่าน-วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

37อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๑๘ ตุลาคม ) อ่าน-วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

38ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) อ่านวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

39ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบบุคคลทั่วไป) อ่านวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

40มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๒๘ ตุลาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

41อบรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๐ ( ๒๙ ตุลาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

42สร้างสุขสูงวัย..เปิดใจรับฟัง อ่านวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ดูหนัง (แมวแมว )หาแก่นธรรม กับ โจน จันใด "A Street Cat Named Bob" เปิดลงทะเบียน ๒๕ ก.ย. อ่านวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

2ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ โมกขธรรมประยุกต์ (๑๕ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

3หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๐ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

5อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๑๗ ตุลาคม) อ่าน-วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

6อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา(๑๘ ตุลาคม) อ่าน-วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

7โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560วันพุธที่ 27 กันยายน 2560

8ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

9เข้าถึงใจสร้างสุข ภาคจิตตนคร (๒๕๖๐) อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ตุลาคม ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

11ไทเก็ก โยคะ สมาธิ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

12ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย (๒๒ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

13ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๒ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

14อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๒ ตุลาคม) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 51429 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 24397 ครั้ง