ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. ตามรอยพุทธธรรม (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนการลงทะเบียน) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ 41/1 วันที่ 25 ก.ค. 63 โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 11:30 น.


5. ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ 41/2 วันที่ 26 ก.ค.63 โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. “จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด” กับ อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
เปิดรับ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563


2. The Secret Life of Walter Mitty ดูหนังหาแก่นธรรม กับ พี่ปั๊บ โปเตโต้ โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563