หมวด สันติกโร (Mr. Robert Larson)
รายการ ธรรมะคือหน้าที่ [คลิก]

ประชาสัมพันธ์

1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
4. ข้อมูลกิจกรรมโดยละเอียด คลิก ที่นี่ หรือรับชมบางส่วนของกิจกรรม คลิก ที่นี่

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
ถักไม้กวาดภาวนา
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : ตอนที่ ๑ รุ่งอรุณแห่งอารยธรรมใหม่
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
ฟังเสียงในจิตใจ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๙ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลป์ภาวนา :ถุงผ้าสื่อธรรม (๒ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๒ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๒ กรกฎาคม)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
ดอกไม้จันทน์ภาวนา
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๘-๙ กรกฎาคม)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
มาตาภาวนา กตัญญุตา ( ๘-๙ กรกฎาคม)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ฝึกสติกับสีไม้ระบายภาพ (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
พับดอกบัวภาวนา (วันอาสาฬหบูชา)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๐)
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๙ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
มาตาภาวนา กตัญญุตา ( ๒๒-๒๓ กรกฎาคม)
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
อบรมธรรมบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ ? ครั้งที่๒๘ (๖ ส.ค.) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๐ ตอน อุ้มรัก..จากแม่
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙ - ๑๒ ปี)
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๐ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๒ ก.ค.)
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ (รอบพิเศษ)
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
สีน้ำภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560