ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง หรือมาช้าเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน (๑๒ ธันวาคม) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. เสวนา ๑๐ ปี พื้นที่ชีวิต x ๑๐ ปี สวนโมกข์กรุงเทพ โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 16:30 น.


3. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: น้ำชาภาวนา นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


6. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ภาวนาเพื่อความสันติภายใน นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 11:00 น.


7. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: กรุณาภาวนา: สู่ความงอกงามของชีวิต โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


8. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: พื้นที่ว่างกลางใจ นำโดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


9. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ธรรมะปฎิบัติ กับ พระอาจารย์ครรชิต สุทฺธิจิตฺโต วัดป่าภูไม้ฮาว จ.มุกดาหาร โดย งานกิจกรรม
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.


10. ๑๐ วันภาวนาส่งท้ายปี: เพลินธรรมนำชม (รอบพิเศษ) นำชมความหมายภาพปริศนาธรรม และนิทรรศการจดหมายเหตุพุทธทาส ณ หน้ากุฎิเล้าหมู โดย งานจดหมายเหตุ
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


11. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: Crystal Singing Bowls กับ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.


12. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น.


13. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14:30 น. ถึง 16:30 น.


14. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: อานาปานสติแบบย่อตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


15. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ไทเก็ก โยคะ กับพุทธธรรม กับอาจารย์สุพล โล่ห์ชิตกุล (เข้มข้น ๑ วันเต็ม) โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


16. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


17. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๒ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


18. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: โยคะภาวนา&Crystal Singing Bowls กับ ครูดล เครือข่ายชีวิตสิกขา โดย งานกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


19. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ภาวนาเพื่อความรู้ ตื่น และเบิกบาน ในรูปแบบเซน ตามแนวทางของท่าน ติช นัท ฮันห์ ผ่านการฟังธรรม สนทนาธรรม ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ทานอาหารและเดินในวิถีแห่งสติ โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


20. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ปีใหม่ชีวิตใหม่กับมาตาภาวนา โดย แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว อาศรมธรรมาราม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (รับเฉพาะสตรี) โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


21. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


22. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ๑ วันแห่งการภาวนากับอานาปานสติ โดย พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ วัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี โดย งานกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


23. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: อานาปานสติกับมาตาภาวนา โดย แม่ชีธีรปัญญา(ศิรินาถ พร้อมนฤฤทธิ) อาศรมธรรมรักษา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (รับบุคคลทั่วไป) โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


24. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ฟังธรรมตามกาล กับ พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา โดย งานกิจกรรม
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น.


25. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน นำปฏิบัติโดย พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป , พระอาจารย์สันติพงษ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


26. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: อาสนะ วิถีแห่งการสังเกตกาย โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


27. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย โดยเครือข่ายชีวิตสิกขา โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


28. ๑๐วันภาวนาส่งท้ายปี: ปราณายามะ วิถีแห่งการสังเกตุอารมณ์ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


29. เทศกาลเจริญสติ: ช่วง ๑ ยามเช้า ตักบาตรสาธิตสิ้นปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


30. เทศกาลเจริญสติ ๓ ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


31. เทศกาลเจริญสติ ๓ ศิลป์ภาวนา: ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


32. เทศกาลเจริญสติ ๓ ศิลป์ภาวนา: พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


33. เทศกาลเจริญสติ: อานาปานสติภาวนา โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


34. เทศกาลเจริญสติ: สมาธิกับขลุ่ยเซน กับอาจารย์เมธี จันทรา โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


35. เทศกาลเจริญสติ: เพลินธรรมนำชม (รอบพิเศษ) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


36. เทศกาลเจริญสติ: นำชมนิทรรศการจดหมายเหตุพุทธทาส เรื่องเล่นเห็นธรรม ตอน บทเพลง กวี ดนตรี ศิลป์ ณ สโมสรธรรทาน โดย งานจดหมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 16:30 น. ถึง 18:00 น.


37. เทศกาลเจริญสติ สวดมนต์ภาวนาข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๔ (ช่วง ๓ ยามเย็น และช่วง ๔ ข้ามปี) โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 18:00 น. ถึง 01:00 น.


38. เทศกาลเจริญสติ: เสวนายาใจ โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 20:00 น. ถึง 21:00 น.


39. เทศกาลเจริญสติ: ตักบาตรรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด เดือนมกราคม โดย งานกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 06:00 น. ถึง 08:30 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563


2. คลินิกรักษ์ใจ รอบที่ ๑ โดย พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. *หมายเหตุ : รับรอบละ ๑ คน ,ปรึกษาทุกข์ทางใจ โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
เปิดรับ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563