ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. (ที่พารากอน) งานเสวนาและชมภาพยนตร์ "ไตรปิฎก คำสอนมีชีวิต" และเปิดตัว Limited DVD Box Set โดย อาสาสื่อสาร
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


2. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


4. โยคะสติบำบัด (รุ่น ๒๓) โดย อ.จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 16:30 น. ถึง 19:00 น.


5. ธนูโพชฌงค์ เจริญสติ โดย งานโครงการ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. มาตาภาวนา ตอน ภาวนาพระคุณแม่ ครั้งที่ ๒ (๒๔- ๒๕ สิงหาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


7. คัดพระสูตร ด้วยพู่กันจีน โดย งานโครงการ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (สิงหาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


9. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ นำโดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (๒๕ สิงหาคม) โดย งานโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


10. ถักรักปันอุ่น (๒๕ สิงหาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๕ สิงหาคม ) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 17:30 น. ถึง 18:30 น.


12. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


14. ตามรอยพุทธธรรม ตอน เรียนชีวิต ลิขิตกรรม โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


15. อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๘ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( ๑ กันยายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


16. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๒ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


17. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


18. เสวนาเปิดนิทรรศการ ว่าง ... จึงสร้างสรรค์ โดย กลุ่มธรรมบันเทิง
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.


19. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ถึง วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


20. โยคะภาวนากับครูดล ธนวัชร์ เกตน์วิมุต (๗ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


21. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


22. ความตายออกแบบได้ โดย ครูดล ธนวัชน์ เกตน์วิมุต ( ๗ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


23. ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


24. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ( ๘ กันยายน) องค์บรรยาย โดย พระครูธรรมรัต โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


25. งาน ๑๒ ปี เครือข่ายชีวิตสิกขา เพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต( ๘ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


26. ดอกไม้ภาวนา :ให้ดอกไม้ลองจัดอัตตาของเราดูบ้างปะไร ( ๘ กันยายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


27. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


28. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ถึง วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


29. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๑๔-๑๕ กันยายน) โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


30. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่น อายุ ๑๓-๑๕ปี (ค่ายวัยใส ครั้งที่๖) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


31. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๑) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. อาสาสมัคร: ช่วยงานวันตักบาตรเดือนเกิด โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 14:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 13:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. ตักบาตรเดือนเกิด : อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ (เช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 09:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


5. ตักบาตรเดือนเกิด : อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ (กลางวัน) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 13:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


6. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (หลังตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. PK #ดูหนังหาแก่นธรรม กับยิปโซ (เปิดลงทะเบียน ๒๕ สิงหาคม) โดย งานกิจกรรม
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562


2. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (กันยายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562


3. มาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตน( ๑๔ กันยายน ) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562


4. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๒ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562


5. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (สิงหาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562


6. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562