ประชาสัมพันธ์

1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
4. ข้อมูลกิจกรรมโดยละเอียด คลิก ที่นี่ หรือรับชมบางส่วนของกิจกรรม คลิก ที่นี่

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน

รายการกิจกรรมที่กำลังเปิดรับ วันเริ่มกิจกรรม
จิตว่าง จิตวุ่น (วันแรงงานแห่งชาติ ๒๕๖๐)
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ : โยนิโสมนสิการ : รุ่งอรุณแห่งปัญญา (๑) วันอังคาร
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๕ : โยนิโสมนสิการ : รุ่งอรุณแห่งปัญญา (๑) วันเสาร์
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
โยคะภาวนา
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ความตายออกแบบได้
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
#ดูหนังหาแก่นธรรมสัญจร วัดสุทธิ
สนทนากับ พระมหาบุญชู ฐิตปุญโญ ช่างภาพประจำตัวท่านพุทธทาส เปิดลงทะเบียน ๒๕ เมษายน
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ฟังเสียงในจิตใจ
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๘ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤษภาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ภาวนา :ถุงผ้าสิ่อธรรม ( ๗ พฤษภาคม)
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ถุงชาผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย ( ๗ พฤษภาคม )
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ภาวนา : ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย (๗ พฤษภาคม)
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
“ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม”
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
อานาปานสติภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ศีลภาวนา : ดอกบัวบูชา (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ศีลภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ศีลภาวนา : ตุ๊กตาน้องแทนใจ (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
ศิลป์ศีลภาวนา : กุหลาบใบเตยภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๑๓-๑๔ พฤษภาคม)
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
มาตาภาวนา ปฏิบัติบูชาพระคุณแม่ ในวาระครบรอบ ๑ ปี แห่งการละสังขารของอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง (๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม)
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤษภาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560
ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวง ร.๙
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ปราณายามะในสวนธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (วันเสาร์ ๒๐ พ.ค.)
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ 19 ตอน เด็กดีมีธรรม ดำรงศาสนา
(ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ 9-12 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๒๘ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
ไทเก็ก โยคะ สมาธิ
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤษภาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560
มาตาภาวนา อาจารยบูชา ๑๑๑ ปีพุทธทาสภิกขุ ในวาระวันบุญล้ออายุ (๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม)
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๒๑ (วันเสาร์) (๑)
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
แพทย์แผนใจ - ธรรมโฆษณ์ ๑๐๑ : ศึกษาชีวิตจากพุทธดำรัส รุ่นที่ ๒๒ (วันอังคาร)(๑)
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ ๒๗ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ) วันเริ่มกิจกรรม
สีน้ำภาวนา
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (พฤษภาคม ๒๕๖๐)
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
โยคะในสวนธรรม
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560