ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ถึง วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


2. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. สมดุลชีวิตองค์รวม ครั้งที่ ๕ ตอนการงานและการเรียนรู้ โดย งานโครงการ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


4. สโมสรชวนคุย “ส่งธรรม สื่อใจ ไร้กำแพง” โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


5. มาตาภาวนา อาจริยบูชาคุณแม่รัญจวน ในวาระ ๓ ปีแห่งการละสังขาร ( ๒๗- ๒๘ เมษายน) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


6. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (เมษายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


7. ศิลป์สื่อธรรม โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


8. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. ถักรักปันอุ่น ( ๒๘ เมษายน) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


10. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๘ เมษายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


11. ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น5) โดยครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๑ พฤษภาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


13. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


14. อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๒ พฤษภาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


15. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


16. สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


17. โยคะ สติ บำบัด (รุ่น ๒๑) โดย อ.จุฑาภรณ์ สกุลศักดิ์และทีมงานสวนโยคะธรรม
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น. ถึง 19:00 น.


18. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


19. โยคะภาวนา กับครูดล-ธนวัชร์ เกตน์วิมุต (๔ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


20. ความตายออกแบบได้ โดยครูดล - ธนวัชร์ เกตน์วิมุต ( ๔ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


21. ฟังเสียงในจิตใจ โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


22. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๐ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


23. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


24. ตุ๊กตาล้มแล้วลุก เติมใจผู้ป่วย ( ๕ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


25. ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๕ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


26. ถุงชายผ้าสื่อธรรม (๕ พฤษภาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.


27. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ฆราวาสธรรม "ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว :ตัวรู้ กับ ตัวแรง" โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


28. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


29. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


30. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม) โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


31. มาตาภาวนา วิทยากรโดย แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว ( ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


32. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๙) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


33. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


34. สนุกกับพุทธประวัติ : การตรัสรู้แห่งพระโพธิสัตว์ : The enlightenment of the Bodhisattva โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


35. สวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


36. วันแห่งสติ โดย หมู่บ้านพลัมประเทศไทย ( ๑๘ พฤษภาคม ) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น.


37. สวนโมกข์เสวนา วันวิสาขบูชา หัวข้อ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลุกกิเลสให้ตื่นจากกิเลส โดย สโมสรธรรมทาน โดย สโมสรธรรมทาน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.


38. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ฆราวาสธรรม “ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว : ตัวรู้ กับ ตัวแรง” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


39. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ :ฆราวาสธรรม “สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


40. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ :ฆราวาสธรรม “สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


41. ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ :ฆราวาสธรรม “สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


2. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:30 น.


3. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


4. ตักบาตรเดือนพฤษภาคม: อาสาสมัครช่วยงาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 13:30 น.


5. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (ตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 13:00 น.


6. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน (หลังตักบาตรเดือนเกิด) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.


7. อาสาสมัครช่วยงาน (วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 24 เมษายน 2562


2. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562


3. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (วิสาขบูชา ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562


4. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๐ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


5. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤษภาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562


6. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562