ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน


รายชื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน เสาร์ ๕ เป็น.อยู่.คือ
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน
1 workshop และ เสวนา "ธรรมะพุทธทาส" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ) อ่าน วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

2 Deep Listening & Dialogue (การฟังอย่างลึกซึ้ง)โดย เรือรบ นักเขียน (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ) อ่าน วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

3 เสวนา รำลึกถึงท่านอาจารย์ .. ตามรอย วิถีพุทธทาส กับ ศิษย์สวนโมกข์ (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ) อ่าน วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
10:30 น. ถึง 11:30 น.
ลงทะเบียน

4 Workshop การสื่อสารเพื่อเข้าถึงหัวใจ(คนที่คุณรัก) Tuning in communication โดย ศูนย์โอปนยิโก (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ) อ่าน วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

5 เสวนา "ชาวพุทธยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีความสุข ความเจริญ จริงหรือ" (เสาร์๕ เป็น.อยู่.คือ) อ่าน วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

6 เวิร์คชอปการทำน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับทำความสะอาดจากน้ำหมักผลไม้ กับอิ่มบุญ (สาร์๕ เป็นอยู่คือ) อ่าน วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน ๑๐ ปี คิลานธรรม
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน
1 ๑๐ ปี คิลานธรรม คุณค่าแห่งการดำรงอยู่และการจากลา : สู่วิถีคิลานธรรม อ่าน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
08:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

2 สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งสังฆะเพื่อการดับทุกข์
( ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับนักบวชและนักบำบัดและเยียวยาจิตใจ)
อ่าน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

3 สุขนั้นดีแน่ แต่สุขแท้แน่นอนกว่า : สู่วิถีแห่งมหากรุณาและปัญญา อ่าน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

4 รู้จักตัวฉัน เพื่อดำรงอยู่กับเธอ : คุณค่าแห่งการดำรงอยู่ อ่าน วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

5 สู่วิถีคิลานธรรม วิถีแห่งการดูแลจิตใจเพื่อนมนุษย์
( ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข )
อ่าน วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

6 จัดปิ่นโต Go Next Life : สู่วิถีแห่งอมตธรรม ความไม่ประมาท อ่าน วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

7 เมื่อธรรมดามาถึง พึงดำรงอยู่อย่างถูกต้อง : คุณค่าแห่งการจากลา อ่าน วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1ธนูโพชฌงค์ เจริญสติ (เปิดลงทะเบียน ๑๕ มี.ค.) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
08:30 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

2Deep Listening & Dialogue (การฟังอย่างลึกซึ้ง) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

3พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย อ่านวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:30 น.
ลงทะเบียน

4มาตาภาวนาฯ ตอนบวชอยู่ที่บ้าน (๒.๑) (๒๔-๒๕ มีนาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 07:30 น.
เลยจากกำหนด

5คัดพระสูตร ด้วยพู่กันจีน (เปิดลงทะเบียน ๑๖ มีนาคม ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

6สีน้ำภาวนา อ่านวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

7อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (มีนาคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

8อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา อ่านวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 17:30 น.
ลงทะเบียน

9โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

10ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

11เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (มีนาคม ๒๕๖๑) อ่าน-วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561
19:00 น. ถึง 07:00 น.
ลงทะเบียน

12รับอาสาสมัครช่วยงานวันตักบาตร อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
07:30 น. ถึง 11:30 น.
ลงทะเบียน

13รับอาสาสมัครลงทะเบียนงานกิจกรรม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
12:00 น. ถึง 14:30 น.
ลงทะเบียน

14อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (เมษายน ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

15ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู” (๑ เมษายน) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

16ศิลป์ภาวนา: เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม อ่านวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

17ละครธรรมะย้อนยุค และเสวนา"บทบาทและมุมมองผู้หญิงและแนวทางการปฏิบัติธรรม" (๗ เมษายน ) อ่าน-วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
14:00 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

18หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๓ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

19อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (เมษายน ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

20ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี (ค่ายวัยใส) อ่านวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
08:30 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม

21ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) อ่านวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

22ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบผู้สูงอายุต้อนรับปีใหม่ไทย) อ่านวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

23อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน (๒๖ เมษายน) อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

24อบรมอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวทางท่านอาจารย์โกเอ็นกา หลักสูตร ๑ วัน(๒๗ เมษายน) อ่าน-วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

25ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๓ (รับเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวอายุ ๑๒ปีขึ้นไป) อ่านวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
08:00 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

26อบรม อาสาเพลินธรรมนำชม *ต้องเข้าร่วมได้ทั้ง ๒ วัน* ๑๒-๑๓ พ.ค ๖๑ อ่าน-วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

27ค่ายอบรมธรรมสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๔) อ่านวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

28อบรม อาสาเพลินธรรมนำชม *ต้องเข้าร่วมได้ทั้ง ๒ วัน* ๑๒-๑๓ พ.ค ๖๑ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1ดูหนังหาแก่นธรรม หิมาลัย .. กับ อาจารย์ กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล แห่งมูลนิธิพันดารา และ นิ้วกลม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

2อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (เมษายน ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

3เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๓ อ่าน-วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

4อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (เมษายน ๒๕๖๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

5หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๓ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

6 ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ “สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู” (๒๒ เมษายน) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 210755 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 33644 ครั้ง