ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

2ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

3ตามรอยพุทธธรรม : บทนำชีวิต : เรียนชีวิต ลิขิตกรรม อ่านวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

4มาตาภาวนา กตัญตุตา ( ๒๖ สิงหาคม) อ่านวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

5อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (สิงหาคม ๒๕๖๐) อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

6เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า) อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

7สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : ตอนที่ ๒ แสงทองส่องแดนธรรม อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

8ถักรักปันอุ่นแด่พีน้องบนดอย ( ๒๗ สิงหาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

9ถักรักเติมใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ( ๒๗ สิงหาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

10อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๗ สิงหาคม) อ่านวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

11โยคะในสวนธรรม อ่านวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

12ปราณายามะในสวนธรรม อ่านวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ลงทะเบียน

13โยคะ สติ บำบัด รุ่นที่ ๑๓ อ่าน-วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

14โยคะภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

15ถักไม้กวาดภาวนา อ่านวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

16ความตายออกแบบได้ อ่านวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

17ฟังเสียงในจิตใจ อ่านวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

18หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๐ ครั้งที่ ๑/๔ หัวข้อ ตัวตน ตัวเรา มี หรือ ไม่มี ความรู้สึกตัวตนของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

19อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (กันยายน ๒๕๖๐) อ่านวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

20ถุงผ้าสื่อธรรม ( ๓ กันยายน) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

21ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ( ๓ กันยายน) อ่านวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

22ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๓ กันยายน) อ่านวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

23เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค : ปฏิบัติบูชาถวายมหาราชา (กันยายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

24อบรมการเจริญแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๙-๑๐ กันยายน) อ่านวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

25อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (กันยายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

26ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๒๙ ( ๑๗ กันยายน) ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ่านวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ลงทะเบียน

27ค่ายอบรมธรรมะสำหรับวัยรุ่นอายุ ๑๓-๑๕ ปี (ค่ายวัยใส) อ่าน-วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

28ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๑) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๐ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

2อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กันยายน ๒๕๖๐) อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560

จำนวนผู้เข้าชม : 23978 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี 2560 : 21740 ครั้ง