ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน
ทั้งหมด กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมล่วงหน้า ๑๐วันภาวนา

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


2. มาตาภาวนา ( ๑๔ ธันวาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 07:30 น.


3. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๓ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


4. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ องค์บรรยายโดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (๑๕ ธันวาคม) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


5. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ธันวาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


6. ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ หัวข้อ : รู้ลึก....รู้รอบ....เรื่องตัวกู – ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


7. คลินิครักษฺใจ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ :๑๔.๐๐-๑๕.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. คลินิครักษ์ใจ โดย พระอาสาคิลานธรรม. วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ :๑๖.๐๐ -๑๗.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


9. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


10. คลินิครักษ์ใจ โดยกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม๒๕๖๒ รอบที่ ๑ :๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


11. คลินิครักษ์ใจ โดย พระอาสาคิลานธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ :๑๖.๐๐ -๑๗.๔๕ น. โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


12. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 17:30 น.


13. ๑๐ วันภาวนา: อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


14. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๒) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


15. ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


16. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๒ ธันวาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


17. ๑๐ วันภาวนา: สุนทรียสนทนา จิบน้ำชาคุยกับพระ โดย กลุ่มพระอาสาคิลานธรรม โดย พระอาสากลุ่มคิลานธรรม
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


18. ๑๐ วันภาวนา: เกมภาวนา: สงครามวัวชน สังคมโคบาล โดย พระครูเมธังกร(ปณต คุณวุฑโฒ)และพระอาสา วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม โดย วัดญาณเวศกวัน
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


19. ๑๐ วันภาวนา : ภาวนากับครูดล เพื่อทบทวนชีวิต รักษาใจ รับปีใหม่ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


20. ๑๐ วันภาวนา: Crystal Singing Bowls กับ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา โดย อ.กัมปนาท บัวมบุรา
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


21. ๑๐ วันภาวนา: อานาปานสติแบบย่อตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า โดย มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


22. ๑๐ วันภาวนา: อานาปานสติระบบลัดสั้นแห่งยุคดิจิทัล กับแม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว โดย งานกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


23. ๑๐ วันภาวนา: วันแห่งสติ โดย มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07:00 น. ถึง 16:00 น.


24. ๑๐ วันภาวนา : อานาปานสติ กับ ไทเก๊ก โยคะ สมาธิ (แบบเข้มข้น) โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


25. ๑๐ วันภาวนา: มาตาภาวนา ตอน ปีใหม่ชีวิตใหม่ (๒๘ ธันวาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 07:30 น.


26. อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๙ ( ๒๙ ธันวาคม) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


27. ๑๐ วันภาวนา: อานาปานสติภาวนา: สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ โดย เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.


28. ๑๐ วันภาวนา: เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียน โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น.


29. เทศกาลเจริญสติ: อานาปานสติภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


30. เทศกาลเจริญสติ ๓ ศิลป์ภาวนา: ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 16:30 น.


31. เทศกาลเจริญสติ ๓ ศิลป์ภาวนา: ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 16:30 น.


32. เทศกาลเจริญสติ ๓ ศิลป์ภาวนา: พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 16:30 น.


33. เทศกาลเจริญสติ: สมาธิกับขลุ่ยเซน กับอาจารย์เมธี จันทรา โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. เทศกาลเจริญสติ:อาสาสมัครแยกขยะ (ช่วงเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


2. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรม (ช่่วงเข้า-เย็น) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


3. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยลงทะเบียนกิจกรรม โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


4. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยงานจุดอำนวยการ (ช่วงบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 18:30 น.


5. เทศกาลเจริญสติ:อาสาสมัครทำความสะอาดห้องน้ำ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑ มกราคม ๖๓ โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15:00 น. ถึง 10:00 น.


6. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครแยกขยะ (ข่วงเย็น-ค่ำ) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น. ถึง 22:00 น.


7. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยงานจุดอำนวยการ (ช่วงค่ำ) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18:30 น. ถึง 23:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


8. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครดูแลอาหารและสังฆทาน (ช่วงเช้า) โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 06:00 น. ถึง 09:00 น.


9. เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยเคลียร์สถานที่ โดย งานกิจกรรม
วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562


2. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562


3. โยคะภาวนา กับครูดล (๔ มกราคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562


4. ความตายออกแบบได้ (๔ มกราคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562


5. ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๕ มกราคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562


6. ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย ( ๕ มกราคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562