ประชาสัมพันธ์
1. สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนสมาชิกไว้ แต่ สืบค้นไม่พบ สามารถ ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ที่นี่ (ส่วนใหญ่เกิดจากสะกดชื่อผิดพลาด)
2. ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
3. การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

เทศกาลเจริญสติ 2562
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1มาตาภาวนา ตอน ปีใหม่ชีวิตใหม่ ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ (๔) ( ๒๒-๒๓ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
13:30 น. ถึง 07:30 น.
ลงทะเบียน

2เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (ธันวาคม ๒๕๖๑) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
19:00 น. ถึง 06:00 น.
ลงทะเบียน

3อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (ธันวาคม ๒๕๖๑) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
07:30 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

4๙ วันภาวนา: ภาวนาพาตัว มารู้ใจ กับพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ (๒๔ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

5๙ วันภาวนา: อบรมล้างพิษกายใจ ด้วยคลื่นเสียงCrystal Singing Bowls กับ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา (๒๕ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

6๙ วันภาวนา : อานาปานสติระบบลัดสั้น แห่งยุคดิจิทัล กับ แม่ชีอารีย์ เกียรติทับทิว (๒๖ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

7๙ วันภาวนา: รู้กาย รู้อารมณ์ รู้ทันคิด กับความง่ายงาม รายรอบตัว กับอาจารย์เมธี จันทรา (๒๗ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

8๙ วันภาวนา : มินิอานา ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๗ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

9๙ วันภาวนา: อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๒๘ ธันวาคม ) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

10๙ วันภาวนา : วันแห่งสติ กับ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย ( ๒๙ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
07:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

11๙ วันภาวนา: มรณานุสติ มงคลของชีวิต (๒๙ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม

12ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๓๕ ( ๓๐ ธันวาคม ) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

13๙ วันภาวนา: อานาปานสติจากพระโอษฐ์ (๓๐ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

14๙ วันภาวนา: อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ (๓๐ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

15เทศกาลเจริญสติ: อานาปานสติภาวนา (๓๑ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

16เทศกาลเจริญสติ: ศิลป์ศีลภาวนา :พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (๓๑ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

17เทศกาลเจริญสติ: ศิลป์ศีลภาวนา :ตุ๊กตาน้องแทนใจ (๓๑ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน

18เทศกาลเจริญสติ: ศิลป์ศีลภาวนา: ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๓๑ ธันวาคม) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
13:30 น. ถึง 16:30 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1เข้าถึงใจสร้างสุข รุ่นที่ ๒๗ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

2เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบเช้า) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

3ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบครอบครัว) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

4สนุกกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ตอนที่ ๖ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

5ปั่นไอติมชิมความสุข (รอบผู้สูงวัย) โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 15:00 น.
ลงทะเบียน

6เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบบ่าย) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
13:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

7ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๒๗) โดย เพลินธรรมนำปัญญา อ่านวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
เลยจากกำหนด

8หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๓๗ ครั้งที่ ๔/๔ : หัวข้อ ทางดับทุกข์ที่ไม่ค่อยได้พูดกัน โดย กลุ่มต้นโมกข์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

9เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบเช้า) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
10:00 น. ถึง 12:00 น.
ลงทะเบียน

10อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (ธันวาคม ๒๕๖๑) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 17:00 น.
ลงทะเบียน

11เพลินธรรมนำชมรอบพิเศษ : เชิญชวนท่องเที่ยวไปในใจตน จิตตนคร : นครหลวงของโลก (รอบบ่าย) โดย กลุ่มเพลินธรรมนำชม อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
13:30 น. ถึง 15:30 น.
ลงทะเบียน

12ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา ธรรมโฆษณ์...ช่วยได้ โดย สโมสรธรรมทาน อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
14:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

13โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่านวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

14สร้างสุขสูงวัย เปิดใจรับฟัง โดย กลุ่มฟาร์มสุข อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
08:30 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

15ปราณายามะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ อ่าน-วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน

16สมดุลชีวิตองค์รวม ตอนหยั่งรากจากดุลภาพภายใน (ครั้งที่3) โดย งานโครงการ อ่าน-วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
08:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

20ไทเก็ก โยคะ สมาธิ โดย อ.สุพล โลห์ชิตกุล อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

21ถักรักปันอุ่นเพื่อน้องบนดอย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา ( ๒๓ ธันวาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
13:00 น. ถึง 16:00 น.
ลงทะเบียน

22อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (๒๓ ธันวาคม) โดย กลุ่มโกเอนก้า อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
17:00 น. ถึง 18:30 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

1เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วงงานตักบาตรส่งท้ายปี (ช่วงเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
07:30 น. ถึง 11:00 น.
ลงทะเบียน

2เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยงานจุดอำนวยการ (ช่วงบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
11:00 น. ถึง 18:00 น.
ลงทะเบียน

3เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ (ช่วงเย็น) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
15:30 น. ถึง 21:00 น.
ลงทะเบียน

4เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยงานจุดอำนวยการ (ช่วงค่ำ) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
18:00 น. ถึง 23:00 น.
ลงทะเบียน

5เทศกาลเจริญสติ: อาสาสมัครช่วยงานจุดจัดการขยะ (ช่วงค่ำ) โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561
20:00 น. ถึง 01:00 น.
ลงทะเบียน


รายชื่อกิจกรรมบุญจาริก
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม การลงทะเบียน

รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)
ลำดับ รายชื่อ รายละเอียด เพิ่มเติม วันเริ่มกิจกรรม เปิดรับวันที่

1สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
09:00 น. ถึง 12:30 น.
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

2ตักบาตรเดือนเกิด: อาสาสมัครช่วยงาน โดย หอจดหมายเหตุฯ อ่าน-วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562
07:30 น. ถึง 13:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

3๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน กับ พญ.ดร. อมรา มลิลา ตอน "ชีวิตที่ประเสริฐ ทำให้เกิดในปีใหม่" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์ อ่าน-วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
09:00 น. ถึง 16:00 น.
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 436492 ครั้ง | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสวนโมกข์ปี ( นับจากปี 2560) : 33644 ครั้ง