ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

อาสาฬหบูชา


1. อานาปานสติภาวนา (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


2. ศิลป์ศีลภาวนา: ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา (วันอาสาฬหบูชา) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น.


3. ศิลป์ศีลภาวนา: ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (วันอาสาฬหบูชา) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น.


4. ศิลป์ศีลภาวนา: พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย (วันอาสาฬหบูชา) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น.


5. สวนโมกข์เสวนา วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒ หัวข้อ: ธรรมจักร คือ ธรรมจักษุ #ธรรมเหล่าใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวง มีความดับเป็นธรรมดา” โดย สโมสรธรรมทาน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.


6. สมาธิกับขลุ่ยเซน กับอาจารย์เมธี จันทรา (วันอาสาฬหบูชา) โดย เมธี จันทราและทีมงาน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


7. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น. ถึง 06:00 น.


รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


2. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ โถงกิจกรรมชั้น ๑ เวลา 10.00 -16.00 น. ขอเชิญชวนทุกเพศทุกวัยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มาร่วมสนุก พบปะ พูดคุย ในกิจกรรมสวัสดีวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


4. วันแห่งสติ โดย หมู่บ้านพลัมประเทศไทย ( ๒๐ กรกฏาคม ) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:00 น. ถึง 16:30 น.


5. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับครอบครัว ครั้งที่ ๖ (กิจกรรมเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กอายุ ๑๕ ปีที่อบรมพร้อมผู้ปกครอง) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น.
เลยจากกำหนด


6. ฟ้าสางทางการไหว้พระสวดมนต์ ( ๒๑ กรกฎาคม) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น.


7. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๑ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


8. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


9. ล้อมวง ชวนคุยเรียนรู้ผ่านหนังสือธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๑ หัวข้อ:อยู่ที่สวนโมกข์นี้ทำอะไร อยู่ ฝึก....ตายเสียก่อนตาย วันอาทิตยที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


10. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


11. สร้างสุขทุกวัย เปิดใจรับฟัง” เรื่อง “ฟังอย่างลึกซึ้ง” วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย ๑. ไม่จำกัดเพศ ๒. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๓. มีสุขภาพแข็งแรง ๔. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ๕. สามารถเข้าร่วมได้ตลอดกิจกรรมทั้ง ๒ วัน โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


12. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. สร้างสุขทุกวัย เปิดใจรับฟัง เรื่อง “สุนทรียสนทนา” วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มเป้าหมาย ๑. ไม่จำกัดเพศ ๒. อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ๓. มีสุขภาพแข็งแรง ๔. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ๕. สามารถเข้าร่วมได้ตลอดกิจกรรมทั้ง ๒ วัน โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


14. ๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน ตอน "ผิว่า ความใคร่มาเยือน" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


15. มาตาภาวนา บวชอยู่ที่บ้าน ตอน อปัณณกปฏิปทา๓ (การปฏิบัติที่ไม่ผิด) (๒๗ กรกฎาคม) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


16. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (กรกฎาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.


17. สมดุลชีวิตองค์รวม ครั้งที่ 7 ตอนตระหนักรู้ สู่สมดุล กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ พท.วิพุธ สันติวาณิช(หมอต้า) และทีมหมอ ณ สมดุลย์ฯ วันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.2562 เวลา09.00-17.00 น. ณ ห้องนิพพาน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โดย งานโครงการ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 17:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


18. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ กุศลกรรมบถ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


19. หนึ่งวันเมตตาภาวนากับปิยสีโลภิกขุ โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.


20. ห้องเรียนวิชาเพื่อชีวิต (รุ่น8) โดยครูดล โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ถึง 15:30 น.
ผู้สมัครเต็ม


21. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


22. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๐) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


23. อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๘ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( ๑ กันยายน) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน วันอาสาฬหบูชา (ช่วงสอง) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ถึง วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 18:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. อาสาสมัคร : ช่วยงานแบ่งปันหนังสือและสื่อธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน โดย หอจดหมายเหตุฯ
เปิดรับ วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562


2. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562