ประชาสัมพันธ์
ท่านที่ลงทะเบียนกิจกรรม แล้ว สามารถตรวจเช็คว่าการลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ด้วยตนเอง โดยเลือกจากเมนู "ตรวจสอบ / ยกเลิก การเข้าร่วมกิจกรรม" (อยู่ด้านบนของหน้านี้)
การยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ทำได้ 2 วันก่อนเกิดกิจกรรม หากท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ และไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมรวม 2 ครั้ง ระบบจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนล่วงหน้า เป็นเวลา 2 เดือน

รายชื่อกิจกรรมที่เปิดรับลงทะเบียน


1. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


2. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


3. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข โดยเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


4. วันแห่งสติ กับ หมู่บ้านพลัม (๑๖ พฤศจิกายน) โดย หมู่บ้านพลัม
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:00 น. ถึง 16:30 น.


5. (วันเสาร์) โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


6. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๓ ครั้งที่ ๒/๔ : หัวข้อ คุณรู้จัก" จิต"แค่ไหน จิตแสดงกิริยาได้กี่แบบ โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


7. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๓ ขั้น "สมาธิ ภาวนา" (พฤศจิกายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


8. ธรรมสาธยายสูตรหายใจ องค์บรรยายโดย พระมหากีรติ ธีรปัญโญ (๑๗ พฤศจิกายน) โดย กลุ่มสวดมนต์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


9. ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ หัวข้อ ทุกเรื่องเนื่องด้วยตัวกู-ของกู กูรู้....ทุกเรื่อง ยกเว้นตัวกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


10. บรรยายและเสวนาเรื่อง "มีอะไรจากจีน ที่พบบนแผ่นดินไทย เก่าถึงสมัยฉินสื่อหวง?" โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


11. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


12. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


13. ๑ วันภาวนา พาใจกลับบ้าน กับพญ.ดร.อมรา มลิลา ตอน "จิตอิสระ" โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


14. พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:30 น.


15. มาตาภาวนา ( ๒๓ พฤศจิกายน ) โดย กลุ่มมาตาภาวนา
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 07:30 น.


16. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๔ ขั้น "มุ่งระงับกายจิต และเห็นธรรมเย็นใจ" (พศจิกายน ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


17. อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ( ๒๔ พฤศจิกายน) โดย กลุ่มโกเอนก้า
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


18. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


19. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


20. เสาร์๕ ตลาดบุญ: อบรมล้างพิษกายใจ ด้วยคลื่นเสียงCrystal Singing Bowls กับ อาจารย์กัมปนาท บัวฮมบุรา โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


21. เสาร์๕ ตลาดบุญ: Workshop ทำน้ำยาสูตรธรรมชาติสำหรับล้างจาน และทำความสะอาดเอนกประสงค์ กับอิ่มบุญ โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


22. เสาร์๕ ตลาดบุญ: Workshop นุ่งซิ่นไปวัด เวิร์คชอปการนุ่งซิ่นงาม โดย คุณนกน้อย บ้านนุ่งซิ่นก็สวยได้ โดย งานกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น.


23. เสาร์๕ ตลาดบุญ: ศิลปะสร้างสุข โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 16:00 น.


24. หลักสูตรอบรมคู่มือมนุษย์ รุ่นที่ ๔๓ ครั้งที่ ๓/๔ : หัวข้อ ปฏิจจสมุปบาท เรื่องที่ลึกซึ้งเข้าใจยากของพุทธศาสนา โดย กลุ่มต้นโมกข์
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น.


25. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๑ ขั้น “เตรียมกาย วางจิต” (ธันวาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.


26. ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ หัวข้อ :รู้ลึก....รู้รอบ....เรื่องตัวกู – ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


27. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึง วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 17:00 น. ถึง 18:30 น.


28. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข จัดโดยเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


29. อบรมการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน โดย คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


30. ล้อมวงชวนคุย ผ่านหนังสือ หัวข้อ : รู้ลึก....รู้รอบ....เรื่องตัวกู – ของกู โดย สโมสรธรรมทาน
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 14:00 น. ถึง 16:00 น.


31. กิจกรรม สวัสดีวัยสุข จัดโดยเพื่อนวัยสุข โดย กลุ่มฟาร์มสุข
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.


32. ค่ายอบรมธรรมะสำหรับเด็ก อายุ ๙-๑๒ปี (ค่ายเพลินธรรมนำปัญญา ครั้งที่ ๓๒) โดย เพลินธรรมนำปัญญา
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง 16:00 น.


33. อบรมธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๓๙ ( ๒๙ ธันวาคม) โดย เพลินธรรมนำชีวิต
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น.


รายชื่อกิจกรรมจิตอาสา


1. อาสาสมัครพับกระทงกระดาษ โดย งานกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. ถึง 16:00 น.
ผู้สมัครเต็ม


2. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด:ลงทะเบียนกิจกรรม (รอบเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


3. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด:แบ่งปันหนังสือและสื่อธรรม (รอบเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


4. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด: ดูแลอาหารและสังฆทาน (รอบเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


5. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด: จุดแยกขยะ (รอบเช้า) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น.


6. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด: จุดแยกขยะ (รอบบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.


7. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด:ลงทะเบียนกิจกรรม (รอบบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.


8. อาสาสมัครตักบาตรเดือนเกิด:แบ่งปันหนังสือและสื่อธรรม (รอบบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 17:00 น.


9. อาสาตักบาตรเดือนเกิด:จุดล้างจานและอุปกรณ์ตักบาตร (รอบบ่าย) โดย หอจดหมายเหตุฯ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.


รายการกิจกรรมล่วงหน้า (ยังไม่เปิดรับ)


1. สีน้ำภาวนา โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562


2. ถักไม้กวาดภาวนา โดย กลุ่มอาสาอนุรักษ์สิ่งดีงาม
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562


3. โยคะภาวนา กับครูดล (๗ ธันวาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562


4. ความตายออกแบบได้ (7 ธันวาคม) โดย เครือข่ายชีวิตสิกขา
เปิดรับ วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562


5. อานาปานสติภาวนา อาทิตย์ที่ ๒ ขั้น "เริ่มต้น ฝึกใจ" (ธันวาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562


6. ธรรมะใกล้มือ “สัมผัสมือ สัมผัสใจ ใกล้ชิดธรรม” โดย สโมสรธรรมทาน
เปิดรับ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562


7. โยคะในสวนธรรม โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562


8. เพ็ญภาวนา ชาคริยานุโยค (ธันวาคม ๒๕๖๒) โดย กลุ่มอยู่เย็นเป็นประโยชน์
เปิดรับ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562


9. โยคะปราณายามะ โดย สถาบันโยคะวิชาการ
เปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562