คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลเจริญสติ ๒๕๖๐ วันสวดมนต์ข้ามปี "ปีใหม่...ชีวิตใหม่ ปีแห่งการตามรอยธรรมราชา"