คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะบำบัดความป่วย ... ได้จริงหรือ ? ครั้งที่ ๒๖ (๓๐ เมษายน)