คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โยคะในสวนธรรม (วันเสาร์ ๒๒ เม.ย.)