คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสาร์๕ ตลาดบุญ : ศิลป์ภาวนากับ พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย