คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จิตว่าง จิตวุ่น (วันแรงงานแห่งชาติ ๒๕๖๐)