คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสาร์๕ ตลาดบุญ : บทเพลงสวดมนต์ กับ ครูเก๋ คีตดุสิตา