คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสาร์๕ ตลาดบุญ :เห็นธรรมเมื่อฮัมเพลง กับ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์