คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติภาวนา (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)