คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสาร์๕ ตลาดบุญ : เรียนรู้การจากพรากและฝึกมรณสติ ตัด ก่อน ตาย กับ พระธนัญชัย เตชปญฺโญ