คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา : ดอกบัวบูชา (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)