คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ศีลภาวนา : ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (วิสาขบูชา ๒๕๖๐)