คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ( ๒๔-๒๕ มิถุนายน)