คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ภาวนา : ถักรักปันอุ่น (๒๕ มิถุนายน)