คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพลินธรรมนำชม (รอบบ่าย)