คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ศิลป์ภาวนา :ถุงผ้าสื่อธรรม (๒ กรกฎาคม)