คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา กตัญญุตา ( ๒๒-๒๓ กรกฎาคม)