คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เสวนา พุทธทาสกับเซ็น กับ กลุ่ม เพลินธรรมนำชม (เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)