คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สมาธิภาวนากับขลุ่ยเซน โดย อ.เมธี จันทรา (เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)