คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Dialogue of ZEN กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ (เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐)