คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (เสาร์๕ ZEN ๒๙ ก.ค. ๖๐) ภาวนากับดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สุดท้ายแห่งชีวิต โดยกลุ่มรวมน้ำใจถวายพ่อ // เปิดลงทะเบียน ๑๐ ก.ค. ๖๐