คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ตามรอยพุทธธรรม : บทนำชีวิต : ศึกษาชีวิต พินิจธรรม