คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา กตัญตุตา ( ๒๖ สิงหาคม)