คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถักรักปันอุ่นแด่พีน้องบนดอย ( ๒๗ สิงหาคม)