คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ ๒๙ ( ๑๗ กันยายน) ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี