คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถุงผ้าสื่อธรรม ( ๓ กันยายน)