คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (๓ กันยายน)