คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการเจริญแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ( ๙-๑๐ กันยายน)