คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพลินธรรมนำชม (รอบเช้า)