คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ กข กอ กา ของการศึกษาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2