คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวท่านอาจารย์โกเอ็นกา (หลักสูตร ๑ วัน : ๓ ตุลาคม )