คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน ตามแนวปฏิบัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า (หลักสูตร ๑ วัน: ๔ ตุลาคม )