คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" "คู่มือที่จำเป็นในการศึกษาและการปฎิบัติธรรม" (๑๗ กันยายน ๖๐)