คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพนท์ถุงผ้าหาแก่นธรรม