คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา ตามรอยธรรมราชา (๒๘ ตุลาคม)