คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ(๑๔-๑๕ ตุลาคม)