คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อานาปานสติแบบย่อ ตามแนวปฏิบัติของท่านอาจารย์โกเอ็นกา (๒๒ ตุลาคม)