คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถักรักปันอุ่นแด่พี่น้องบนดอย (๒๒ ตุลาคม)