คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภาวนาแด่บุคคลผู้เป็นที่รัก กลุ่มคิลานธรรม (งาน “กำลังของแผ่นดิน”) ช่วงบ่าย