คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (งาน “กำลังของแผ่นดิน” ช่วงค่ำ)