คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติภาวนา :เพื่อดูแลจิตใจของตนเองและคนที่เรารัก โดยกลุ่มอาสาคิลานธรรม