คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โยคะในสวนธรรม (ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่๔ ของเดือน)