คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ (๑๗ ธันวาคม)