คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา กตัญญุตา(๙-๑๐ ธันวาคม)