คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มาตาภาวนา กตัญญูตา(๒๓ -๒๔ ธันวาคม)