คลิ๊กเลือกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ถักรักเติมใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง (๒๔ ธันวาคม)